Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Identifikačné číslo: 4059
Univerzitný e-mail: josef.suchomel [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
 
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta

     
Výučba
     
Projekty
     
     
     Konferencie     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohyOdkedy
Dokedy
1
 Analýza potravních zdrojů drobných zemních savců metodou NIRSJ. Suchomel
IGA
garant
01.04.2011
31.12.2011
2
 Analýza prostupnosti krajiny a výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a návrh opatření na jejich ochranu.
J. Suchomel
MMR
garant
01.07.2013
30.06.2014
3 Cirkulace hantavirů v přírodních ohniscích v ČR a možnosti jejich přenosu na člověka.
Iný
Řešitel
01.04.2012
4
 Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (PS1, Segment 3)
J. Kulhavý
Iný
Řešitel
09.11.2007
31.12.2011
5
 Doplňkový multimediální učební text předmětu Ekologie lesa
FRVŠ
garant
01.01.200331.12.2003
6 Drobní savci: významný faktor v procesu obnovy lesních porostůNAZVřešitel
01.05.2007
31.12.2011
7 Drobní terestričtí savci (Mammalia) ve větších lesních komplexech v intenzivně obhospodařované krajiněGAČRgarant
01.01.2003
31.12.2005
8
 Inovace předmětu Základy ekologie pro obor Lesnictví.
J. Suchomel
FRVŠ
garant
01.01.2006
31.12.2006
9
 Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny
VZ
--
01.01.200531.12.2011
10
TS VZ--
01.01.2005
11
J. Kulhavý
eTS VZ
--
01.01.2005
12
                  01/06/06 Monitoring bobra evropského (Castor fiber L.) jako podklad pro zpracování managementu populace v podmínkách lužního lesa
Akt eTS VZ
Řešitel
01.01.2005
13                  01/06/07 Obratlovci jako bioindikátory kvality a stability lužního lesaAkt eTS VZŘešitel 01.01.2005
14
      Dílčí záměr 02: Zásady hospodaření a optimalizace druhové skladby lesů v antropicky se měnících podmínkách pahorkatin a vysočinJ. Kulhavý
TS VZ
--
01.01.2005
15            Etapa 3. Ekologické důsledky pěstování smrkových monokultur J. Kulhavý
eTS VZ
--
01.01.2005
16
                  02/03/08 Společenstva vybraných skupin savců v lesních porostech Drahanské vrchoviny.
J. KulhavýAkt eTS VZ
Spoluřešitel
01.01.2006
17      Dílčí záměr 03: Revitalizace horských lesních ekosystémů poškozených imisemiJ. KulhavýTS VZ
--
01.01.2005
18J. KulhavýeTS VZ--01.01.2005
19
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
Řešitel 01.01.2005
20 Metodika přípravy vzorků obsahu žaludků drobných zemních savců pro zpracování analýzou NIRSJ. Suchomel
IGA
garant
01.04.2012
31.12.2012
21
 Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbami
TAČRŘešitel
01.01.2013
22
 Monitoring bobra evropského (Castor fiber L.) jako podklad pro zpracování managementu populace v podmínkách lužního lesa
J. SuchomelAkt eTS VZ
garant
01.01.2005
31.12.2011
23
 Možnosti adaptace lesních ekosystémů na předpokládané změny klimatuJ. Kulhavý
IGA
Řešitel
01.02.2010
31.12.2012
24 Obratlovci jako bioindikátory kvality a stability lužního lesa
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
31.12.2011
25
J. SuchomelNAZV
Garant
01.01.2012
30.12.2016
26
 Studium potravní a populační ekologie rejskovitých (Soricidae), s přihlédnutím k rodu Crocidura, ve vybraných biotopech ČR.
GAČR
spoluřešitel
01.01.2009
01.01.2009
27
 Vliv drobných hlodavců na rozvoj přirozené obnovy lesa
J. SuchomelAkt eTS VZ
garant
01.01.200531.12.2011
28
 Vymezení a ochrana migračních koridorů velkých šelem v Západních KarpatechIný
garant
31.10.2011
29
 Zapojení mladých vědeckých pracovníků MZLU BRNO do výzkumných aktivit IUFRO -- The Global Network for Forest Science CooperationV. HulaInýčlen řešitelského týmu31.03.2010
31.12.2012

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
prijatýpripravovaný
riešený
ukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájený
vyradený
zamietnutý
zrušený