Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Identifikačné číslo: 4059
Univerzitný e-mail: josef.suchomel [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Vedúci ústavu - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
 
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Obmedziť na:rok začatia: rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

StavPor.Názov projektuGarantDruhOficiálne úlohyOdkedyDokedy
1 Analýza potravních zdrojů drobných zemních savců metodou NIRSJ. SuchomelIGAgarant01.04.201131.12.2011
2 Analýza prostupnosti krajiny a výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a návrh opatření na jejich ochranu.J. SuchomelMMRgarant01.07.201330.06.2014
3 Cirkulace hantavirů v přírodních ohniscích v ČR a možnosti jejich přenosu na člověka.J. SuchomelInýŘešitel01.04.2012
4 Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (PS1, Segment 3)J. KulhavýInýŘešitel 09.11.200731.12.2011
5 Doplňkový multimediální učební text předmětu Ekologie lesaJ. SuchomelFRVŠgarant01.01.200331.12.2003
6 Drobní savci: významný faktor v procesu obnovy lesních porostůJ. SuchomelNAZVřešitel01.05.200731.12.2011
7 Drobní terestričtí savci (Mammalia) ve větších lesních komplexech v intenzivně obhospodařované krajiněJ. SuchomelGAČRgarant01.01.200331.12.2005
8 Inovace předmětu Základy ekologie pro obor Lesnictví.J. SuchomelFRVŠgarant01.01.200631.12.2006
9 Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné surovinyJ. KulhavýVZ--01.01.200531.12.2011
10      Dílčí záměr 01: Lužní lesy - obhospodařování z pohledu udržitelného rozvojeJ. KulhavýTS VZ--01.01.2005
11            Etapa 6. Ochrana genofondu živočichů a management lovné zvěře J. KulhavýeTS VZ--01.01.2005
12                  01/06/06 Monitoring bobra evropského (Castor fiber L.) jako podklad pro zpracování managementu populace v podmínkách lužního lesaJ. KulhavýAkt eTS VZŘešitel 01.01.2005
13                  01/06/07 Obratlovci jako bioindikátory kvality a stability lužního lesaJ. KulhavýAkt eTS VZŘešitel 01.01.2005
14      Dílčí záměr 02: Zásady hospodaření a optimalizace druhové skladby lesů v antropicky se měnících podmínkách pahorkatin a vysočinJ. KulhavýTS VZ--01.01.2005
15            Etapa 3. Ekologické důsledky pěstování smrkových monokultur J. KulhavýeTS VZ--01.01.2005
16                  02/03/08 Společenstva vybraných skupin savců v lesních porostech Drahanské vrchoviny.J. KulhavýAkt eTS VZSpoluřešitel01.01.2006
17      Dílčí záměr 03: Revitalizace horských lesních ekosystémů poškozených imisemiJ. KulhavýTS VZ--01.01.2005
18            Etapa 6. Transformace horského lesa v les přírodě blízkýJ. KulhavýeTS VZ--01.01.2005
19                  03/06/02 Úloha obratlovců při transformaci horského lesa v les přírodě blízkýJ. KulhavýAkt eTS VZŘešitel 01.01.2005
20 Metodika přípravy vzorků obsahu žaludků drobných zemních savců pro zpracování analýzou NIRSJ. SuchomelIGAgarant01.04.201231.12.2012
21 Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbamiA. KozumplíkováTAČRŘešitel01.01.2013
22 Monitoring bobra evropského (Castor fiber L.) jako podklad pro zpracování managementu populace v podmínkách lužního lesaJ. SuchomelAkt eTS VZgarant01.01.200531.12.2011
23 Možnosti adaptace lesních ekosystémů na předpokládané změny klimatuJ. KulhavýIGAŘešitel01.02.201031.12.2012
24 Obratlovci jako bioindikátory kvality a stability lužního lesaJ. SuchomelAkt eTS VZgarant01.01.200531.12.2011
25 Předpověď populačních změn u lesních i polních druhů hlodavců, ve vztahu k jejich hospodářskému významuJ. SuchomelNAZVGarant01.01.201230.12.2016
26 Studium potravní a populační ekologie rejskovitých (Soricidae), s přihlédnutím k rodu Crocidura, ve vybraných biotopech ČR.L. PurchartGAČRspoluřešitel01.01.200901.01.2009
27 Vliv drobných hlodavců na rozvoj přirozené obnovy lesaJ. SuchomelAkt eTS VZgarant01.01.200531.12.2011
28 Vymezení a ochrana migračních koridorů velkých šelem v Západních KarpatechJ. SuchomelInýgarant31.10.2011
29 Zapojení mladých vědeckých pracovníků MZLU BRNO do výzkumných aktivit IUFRO -- The Global Network for Forest Science CooperationV. HulaInýčlen řešitelského týmu31.03.201031.12.2012

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:podanýprijatýpripravovanýriešenýukončený
Neaktívne stavy:neobhájenýobhájenývyradenýzamietnutýzrušený