Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Identifikačné číslo: 4059
Univerzitný e-mail: josef.suchomel [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
 

     Výučba
     
Projekty     
     
Orgány
     
Konferencie     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
 Analýza potravních zdrojů drobných zemních savců metodou NIRSIGA
garant
01.04.2011
31.12.2011
2
 Analýza prostupnosti krajiny a výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a návrh opatření na jejich ochranu.
MMRgarant
01.07.2013
30.06.2014
3
 Cirkulace hantavirů v přírodních ohniscích v ČR a možnosti jejich přenosu na člověka.J. SuchomelInýŘešitel01.04.2012
4
 Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (PS1, Segment 3)
Iný
Řešitel 09.11.200731.12.2011
5
 Doplňkový multimediální učební text předmětu Ekologie lesa
FRVŠ
garant
01.01.2003
31.12.2003
6 Drobní savci: významný faktor v procesu obnovy lesních porostůJ. SuchomelNAZVřešitel
01.05.2007
31.12.2011
7
 Drobní terestričtí savci (Mammalia) ve větších lesních komplexech v intenzivně obhospodařované krajině
J. SuchomelGAČRgarant01.01.200331.12.2005
8
 Inovace předmětu Základy ekologie pro obor Lesnictví.J. Suchomel
FRVŠ
garant
01.01.200631.12.2006
9 Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné surovinyJ. Kulhavý
VZ
--
01.01.2005
31.12.2011
10TS VZ
--
01.01.2005
11            Etapa 6. Ochrana genofondu živočichů a management lovné zvěře
eTS VZ
--01.01.2005
12
J. KulhavýAkt eTS VZ
Řešitel
01.01.2005
13
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
Řešitel 01.01.2005
14      Dílčí záměr 02: Zásady hospodaření a optimalizace druhové skladby lesů v antropicky se měnících podmínkách pahorkatin a vysočinTS VZ--
01.01.2005
15            Etapa 3. Ekologické důsledky pěstování smrkových monokultur
eTS VZ
--
01.01.2005
16
                  02/03/08 Společenstva vybraných skupin savců v lesních porostech Drahanské vrchoviny.
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
Spoluřešitel
01.01.2006
17J. KulhavýTS VZ--
01.01.2005
18
eTS VZ
--01.01.2005
19
J. KulhavýAkt eTS VZŘešitel
01.01.2005
20
 Metodika přípravy vzorků obsahu žaludků drobných zemních savců pro zpracování analýzou NIRS
J. Suchomel
IGA
garant
01.04.201231.12.2012
21
 Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbami
A. KozumplíkováTAČRŘešitel
01.01.2013
22
 Monitoring bobra evropského (Castor fiber L.) jako podklad pro zpracování managementu populace v podmínkách lužního lesa
Akt eTS VZ
garant01.01.2005
31.12.2011
23
 Možnosti adaptace lesních ekosystémů na předpokládané změny klimatu
J. KulhavýIGAŘešitel01.02.201031.12.2012
24
 Obratlovci jako bioindikátory kvality a stability lužního lesa
Akt eTS VZ
garant
01.01.200531.12.2011
25
 Předpověď populačních změn u lesních i polních druhů hlodavců, ve vztahu k jejich hospodářskému významuJ. SuchomelNAZV
Garant
01.01.2012
30.12.2016
26 Studium potravní a populační ekologie rejskovitých (Soricidae), s přihlédnutím k rodu Crocidura, ve vybraných biotopech ČR.
GAČR
spoluřešitel01.01.200901.01.2009
27
 Vliv drobných hlodavců na rozvoj přirozené obnovy lesa
Akt eTS VZ
garant
01.01.2005
31.12.2011
28
 Vymezení a ochrana migračních koridorů velkých šelem v Západních KarpatechJ. SuchomelInýgarant
31.10.2011
29
 Zapojení mladých vědeckých pracovníků MZLU BRNO do výzkumných aktivit IUFRO -- The Global Network for Forest Science Cooperation
V. Hula
Iný
člen řešitelského týmu31.03.201031.12.2012

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:podanýprijatý
pripravovaný
riešený
ukončený
Neaktívne stavy:
neobhájenýobhájenývyradenýzamietnutý
zrušený