Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Identification number: 4059
University e-mail: josef.suchomel [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
 

Contacts
     
     
Projects
     
          Conferences     

Limit to:
year of start:
year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.
Project titleSupervisor
Type
Official roles
Since
Until
1 Analýza potravních zdrojů drobných zemních savců metodou NIRSJ. Suchomel
IGA
supervisor
04/01/2011
12/31/2011
2
 Analýza prostupnosti krajiny a výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a návrh opatření na jejich ochranu.
MMRsupervisor
07/01/2013
06/30/2014
3J. SuchomelOther
Řešitel
04/01/2012
4
 Czech Terra - adaptation of lanscape carbon sinks in the context of global change. (PS1, Section 3)J. Kulhavý
Other
Řešitel
11/09/2007
12/31/2011
5
 Doplňkový multimediální učební text předmětu Ekologie lesa
J. Suchomel
FRVŠ
supervisor01/01/2003
12/31/2003
6
 Forest and Wood: the support of functionally integrated forest management and use of wood as a renewable raw material
J. Kulhavý
VZ
--
01/01/2005
12/31/2011
7
      Research plan 01: Floodplain forests: management from the viewpoint of sustainable development
TS VZ
--
01/01/2005
8
eTS VZ
--
01/01/2005
9
                  01/06/06 Monitoring bobra evropského (Castor fiber L.) jako podklad pro zpracování managementu populace v podmínkách lužního lesaJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
Řešitel
01/01/2005
10                  01/06/07 Obratlovci jako bioindikátory kvality a stability lužního lesaJ. Kulhavý
Akt eTS VZ
Řešitel
01/01/2005
11
J. KulhavýTS VZ
--
01/01/2005
12
            Subject 3. Ecological consequences of growing spruce monocultures
eTS VZ
--
01/01/2005
13                  02/03/08 Společenstva vybraných skupin savců v lesních porostech Drahanské vrchoviny.Akt eTS VZSpoluřešitel
01/01/2006
14      Research plan 03: Restoration of mountain forest ecosystems damaged by air pollutionJ. KulhavýTS VZ
--
01/01/2005
15
J. Kulhavý
eTS VZ
--
01/01/2005
16Akt eTS VZ
Řešitel
01/01/2005
17
 Inovace předmětu Základy ekologie pro obor Lesnictví.FRVŠ
supervisor
01/01/2006
12/31/2006
18
 Metodika přípravy vzorků obsahu žaludků drobných zemních savců pro zpracování analýzou NIRS
J. Suchomel
IGA
supervisor04/01/201212/31/2012
19
 Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbami
TAČRŘešitel
01/01/2013
20
 Monitoring bobra evropského (Castor fiber L.) jako podklad pro zpracování managementu populace v podmínkách lužního lesaJ. SuchomelAkt eTS VZsupervisor01/01/200512/31/2011
21
 Možnosti adaptace lesních ekosystémů na předpokládané změny klimatu
IGAŘešitel02/01/201012/31/2012
22
 Participation of jung scientists of MZLU Brno to the research activities of IUFRO - The Global Network for Forest Science CooperationOther
member of research team
03/31/2010
12/31/2012
23NAZVGarant01/01/201212/30/2016
24
 Research of feeding and population ecology of shrews (Soricidae), with consideration to genus Crocidura, in selected biotopes of the Czech Republic
L. PurchartGAČRspoluřešitel
01/01/2009
01/01/2009
25
 Rodents as an important factor influencing forest regenerationJ. SuchomelNAZV
řešitel
05/01/2007
12/31/2011
26
 Small terrestrial mammals (Mammalia) of larger forest complexes in the intensively managed landscape
GAČR
supervisor
01/01/2003
12/31/2005
27
 Vertebrates as bioindicators of quality and stability of floodplain forest
Akt eTS VZsupervisor01/01/200512/31/2011
28
 Vliv drobných hlodavců na rozvoj přirozené obnovy lesa
Akt eTS VZsupervisor01/01/200512/31/2011
29
 Vymezení a ochrana migračních koridorů velkých šelem v Západních Karpatech
J. Suchomel
Other
supervisor
10/31/2011

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
accepted
completed
in preparationin progress
submitted
Inactive states:cancelleddefended
excluded
not defended
rejected