Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Identification number: 4059
University e-mail: josef.suchomel [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
Head of department - Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
 
External Instructor - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Limit to:year of start: year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.Project titleSupervisorTypeOfficial rolesSinceUntil
1 Analýza potravních zdrojů drobných zemních savců metodou NIRSJ. SuchomelIGAsupervisor04/01/201112/31/2011
2 Analýza prostupnosti krajiny a výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a návrh opatření na jejich ochranu.J. SuchomelMMRsupervisor07/01/201306/30/2014
3 Cirkulace hantavirů v přírodních ohniscích v ČR a možnosti jejich přenosu na člověka.J. SuchomelOtherŘešitel04/01/2012
4 Czech Terra - adaptation of lanscape carbon sinks in the context of global change. (PS1, Section 3)J. KulhavýOtherŘešitel 11/09/200712/31/2011
5 Doplňkový multimediální učební text předmětu Ekologie lesaJ. SuchomelFRVŠsupervisor01/01/200312/31/2003
6 Forest and Wood: the support of functionally integrated forest management and use of wood as a renewable raw materialJ. KulhavýVZ--01/01/200512/31/2011
7      Research plan 01: Floodplain forests: management from the viewpoint of sustainable development J. KulhavýTS VZ--01/01/2005
8            Subject 6. Protection of the gene pool of wildlife and game animal management J. KulhavýeTS VZ--01/01/2005
9                  01/06/06 Monitoring bobra evropského (Castor fiber L.) jako podklad pro zpracování managementu populace v podmínkách lužního lesaJ. KulhavýAkt eTS VZŘešitel 01/01/2005
10                  01/06/07 Obratlovci jako bioindikátory kvality a stability lužního lesaJ. KulhavýAkt eTS VZŘešitel 01/01/2005
11      Research plan 02: Principles of management and optimization of the species composition of forests under anthropicly changing conditions of uplands and highlandsJ. KulhavýTS VZ--01/01/2005
12            Subject 3. Ecological consequences of growing spruce monocultures J. KulhavýeTS VZ--01/01/2005
13                  02/03/08 Společenstva vybraných skupin savců v lesních porostech Drahanské vrchoviny.J. KulhavýAkt eTS VZSpoluřešitel01/01/2006
14      Research plan 03: Restoration of mountain forest ecosystems damaged by air pollutionJ. KulhavýTS VZ--01/01/2005
15            Subject 6. Transformation of mountain forests into a naturalistic forest J. KulhavýeTS VZ--01/01/2005
16                  03/06/02 Úloha obratlovců při transformaci horského lesa v les přírodě blízkýJ. KulhavýAkt eTS VZŘešitel 01/01/2005
17 Inovace předmětu Základy ekologie pro obor Lesnictví.J. SuchomelFRVŠsupervisor01/01/200612/31/2006
18 Metodika přípravy vzorků obsahu žaludků drobných zemních savců pro zpracování analýzou NIRSJ. SuchomelIGAsupervisor04/01/201212/31/2012
19 Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbamiA. KozumplíkováTAČRŘešitel01/01/2013
20 Monitoring bobra evropského (Castor fiber L.) jako podklad pro zpracování managementu populace v podmínkách lužního lesaJ. SuchomelAkt eTS VZsupervisor01/01/200512/31/2011
21 Možnosti adaptace lesních ekosystémů na předpokládané změny klimatuJ. KulhavýIGAŘešitel02/01/201012/31/2012
22 Participation of jung scientists of MZLU Brno to the research activities of IUFRO - The Global Network for Forest Science CooperationV. HulaOthermember of research team03/31/201012/31/2012
23 Předpověď populačních změn u lesních i polních druhů hlodavců, ve vztahu k jejich hospodářskému významuJ. SuchomelNAZVGarant01/01/201212/30/2016
24 Research of feeding and population ecology of shrews (Soricidae), with consideration to genus Crocidura, in selected biotopes of the Czech RepublicL. PurchartGAČRspoluřešitel01/01/200901/01/2009
25 Rodents as an important factor influencing forest regenerationJ. SuchomelNAZVřešitel05/01/200712/31/2011
26 Small terrestrial mammals (Mammalia) of larger forest complexes in the intensively managed landscapeJ. SuchomelGAČRsupervisor01/01/200312/31/2005
27 Vertebrates as bioindicators of quality and stability of floodplain forestJ. SuchomelAkt eTS VZsupervisor01/01/200512/31/2011
28 Vliv drobných hlodavců na rozvoj přirozené obnovy lesaJ. SuchomelAkt eTS VZsupervisor01/01/200512/31/2011
29 Vymezení a ochrana migračních koridorů velkých šelem v Západních KarpatechJ. SuchomelOthersupervisor10/31/2011

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:acceptedcompletedin preparationin process of executionsubmitted
Inactive states:cancelleddefendedexcludednot defendedrejected