Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Identifikačné číslo: 4059
Univerzitný e-mail: josef.suchomel [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Vedúci ústavu - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
 
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na MENDELU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Martin Bednář
Monitorng výskytu bobra evropského v okolí Lanškrounských rybníků (okres Ústí nad Orlicí).
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Jiří Blažek
Vliv obhospodařování travních porostů na společenstva bezobratlých živočichů
september 2022Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Markéta Bohuslavová
Diverzita obojživelníků (Amphibia) a jejich antropogenní ovlivnění v národním parku Podyjí
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. et Ing. Ladislav Čepelka, Ph.D.
Srovnání charakteru společenstev drobných zemních savců (Mammalia) nížinných a horských lesů Moravy
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. et Ing. Ladislav Čepelka, Ph.D.
Vybrané aspekty ekologie drobných savců ve vztahu k variabilitě lesních stanovišť
september 2014Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Dokulilová
Diverzita obojživelníků (Amphibia) a jejich antropogenní ovlivnění na vodních plochách v oboře Holedná
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Martina Dokulilová
Ekologie rejskovitých hmyzožravců (Mammalia, Soricidae) ve vybraných typech biotopů.
september 2018Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Denisa Dvořáková
Hnízdní preference jiřičky obecné (Delichon urbica) v urbánní krajině
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Denisa Dvořáková
Jiřička obecná (Delichon urbica) v kulturní krajině České republiky
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Dvořáková
Vliv kopytníků na zemědělskou a lesnickou produkci v kraji Vysočina
marec 2018Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jan Dzurja
Velké šelmy na Moravě a jejich vliv na chov hospodářských zvířat
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Eva Ficalová
Monitoring populace bobra evropského v údolí řeky Balinky
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Friček
Vliv bobra evropského na vitalitu břehových porostů nelesních ploch v polesí Soutok
marec 2006Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Veronika Gajdošová
Šakal obecný (Canis aureus) na území České republiky
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Jitka Gaudníková
Chování a prostorová aktivita divoce žijících koní v chráněných oblastech
september 2022Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Štefan Greguš
Monitoring velkých šelem (Lynx lynx, Canis lupus, Ursus arctos) a odhad jejich početnost ve vybraných oblastech západních Karpat
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Štefan Greguš
Výskyt velkých šelem ve vybraných oblastech moravských a slovenských Západních Karpat
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Linda Hladík Franková
Management a ochrana populace slona indického (Elephas maximus) v Thajském království
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Petr Hrabina
Zhodnocení taxonomického, zoogeografického a ochranářského statusu recentních druhů goralů (r. Nemorhaedus, Bovidae, Cetartiodactyla)
september 2020Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Hrouzek
Podmínky hnízdění strakapouda bělohřbetého (Picoides leucotos) v hospodářských lesích v Chřibech
jún 2006Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Jedlička
Výskyt užovky stromové (Elaphe longissima) na vybraných antropogenních lokalitách jižní Moravy
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Rostislav Jedlička
Bažantnice jako biotop populací drobných zemních savců (Rodentia, Insectivora)
apríl 2005Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Rostislav Jedlička
Změny společenstva drobných zemních savců ve specifickém prostředí bažantnic
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Hana Kalivodová
Význam zoologických zahrad v ČR při ochraně biodiverzity ohrožených druhů savců tropických a subtropických oblastí
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Alisa Khlebnikova
Chování lva konžského (Panthera leo bleyenberghi) v podmínkách Zoo Brno.
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marie Klaclová
Drobní zemní savci hospodářských lesních porostů Jeseníků
marec 2008Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zdeněk Kmínek
Hodnocení populací drobných zemních savců vybraných lesních ekosystémů jižní Moravy
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zdeněk Kmínek
Studim populací drobných terestrických savců lesních ekosystémů jižní Moravy
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kseniia Kolomiichenko
Škody bobrem evropským na zemědělských plodinách a na dřevinách na Moravě
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lea Krejčí
Drobní zemní savci a jejich vliv na lesní porosty Beskyd.
marec 2008Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Žaneta Křípalová
Populační dynamika drobných savců v závislosti na potravní nabídce
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Žaneta Křípalová
Semena dřevin jako potravní nabídka vybraných druhů drobných savců a jejich vliv na populační dynamiku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Křováková
Potravní aktivita bobra evropského (Castor fiber L.) na Labi.
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Shaldayya Kuruganti
Density and spatial ecology of melanistic leopards (Panthera pardus) in the selected parts of Western Ghats forest ecosystems (Southern India).
október 2018Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Shaldayya Kuruganti
The density of large carnivores in selected parts of the West Carpathians and factors influencing their occurrence.
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D.
Ekologie rysa ostrovida (Lynx lynx) a vlka obecného (Canis lupus) v oblasti Západních Karpat a jejich význam v lesním ekosystému
júl 2014Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ajinkya Bharat Lalge
The impact of large carnivores on forest regeneration in selected parts of the West Carpathians
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Mareček
Ekologické aspekty impaktu hrabošů (Microtus spp.) a norníka rudého na výsadby buku lesního v pohoří Hrubý Jeseník
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Mareček
Faktory ovlivňující impakt drobných savců na lesní porosty v Jeseníkách
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Vítězslav Medek
Biodiverzita drobných savců a vybraných skupin bezobratlých v lesních porostech Drahanské vrchoviny
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Monika Mičulková
Etologie surikaty (Suricata suricatta) v podmínkách vybraných zoologických zahrad
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Karolina Mikslová
Commercial fishing and its impacts on seabirds within Berlengas Islands Special Protected Area (Portugal)
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Radka Míšková
Etologie daňka evropského (Dama dama) v chovných stádech s jelenem evropským a muflonem
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavel Müller
Vliv aktivit bobra evropského na společenstvo drobných zemních savců v lužních lesích jižní Moravy.
apríl 2005Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Musil
Výskyt holuba doupňáka (Columba oenas) v CHKO Moravský kras.
apríl 2005Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Musil
Závislost holuba doupňáka (Columba oenas) na dutinách datla černého (Dryocopus martius) a vlastnostech doupných stromů.
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Lukáš Myšík
Vliv drobných hlodavců na přirozenou obnovu lesa na polesí SLŠ Hranice na Moravě
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Němec
Avifauna zemědělské krajiny v okolí města Náměšť nad Oslavou
marec 2019Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petr Onderka
Užovka stromová (Elaphe longissima) v ekosystémech ČR
apríl 2005Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petr Onderka
Užovka stromová (Elaphe longissima) v oblasti Podyjí a Bílých Karpat
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Marek Patočka
Populace bobra evropského (Castor fiber) a jeho impakt na porosty v lužních lesích Lednicko-Valtického areálu
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kateřina Salátová
Vliv lesních stanovišť v různé fázi sukcesního vývoje na rozmanitost společenstev drobných zemních savců
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Markéta Sedláková
Monitoring velkých šelem a jejich potenciální impakt na chov ovcí v oblasti Hostýnských vrchů
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Renáta Seligová
Význam dravců (Accipitriformes, Falconiformes) a sov (Strigiformes) v agrocenózách a antropogenní faktory, které je ovlivňují.
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Markéta Sikorová
Kočka domácí (Felis silvestris f. catus) a její význam v kulturní krajině
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Gabriela Skopalová
Výskyt špačka obecného (Sturnus vulgaris) v Jihomoravském kraji a jeho potenciální vliv na pěstování révy vinné
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Jiří Slíva
Drobní savci jako součást ekosystému horského lesa Beskyd
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Markéta Smékalová
Zhodnocení problematiky vlivu velkých šelem na chov hospodářských zvířat
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Eliška Strnadová
Vlci na Broumovsku a jejich role v kulturní krajině
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. et Ing. Filip Šálek
Obojživelníci (Amphibia) vybraných lokalit lužních lesů jižní Moravy
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. et Ing. Filip Šálek
Studium společenstva obojživelníků (Amphibia) lužních lesů BR Dolní Morava
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Markéta Šeríková
Hraboš polní a škody na cukrovce
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Šicha
Vliv drobných savců na obnovu vybraných lesních ekosystémů jižní Moravy
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Jana Šilinková
Hraboš polní (Microtus arvalis) jako škůdce na zemědělské produkci v katastru obce Šardice (okres Hodonín)
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Petr Šmidberský
Studium populací drobných zemních savců vybraných lesních porostů Drahanské vrchoviny
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Markéta Šplíchalová
Etologie losa (Alces alces) v zajetí v podmínkách zoo Brno.
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Maria Šťastová Larionova
Habitat suitability for some species of semiaquatic mammals in lowland forests
október 2018Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mgr. Václav Texl
Inventarizace biotopů v bažantnici Rumunská , LZ Židlochovice
apríl 2005Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jiří Trejtnar
Studium populace bobra evropského (Castor fiber) v oblasti Orlických hor.
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jiří Trejtnar
Vliv drobných hlodavců na obnovu lesa v oblasti Kelečské pahorkatiny
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. David Tůma
Časoprostorová aktivita bobra evropského na vybraných lokalitách na okrese Kroměříž
marec 2006Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Natália Turanská
Monitoring a správanie medveďa hnedého (Ursus arctos) v krajinnom celku Poľana (Slovenské stredohorie)
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Urban, Ph.D.
Monitoring populace bobra evropského (Castor fiber) v oblasti soutoku Moravy a Dyje
apríl 2006Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Jakub Urban, Ph.D.
Studium populace bobra evropského (Castor fiber) pomocí GPS systému a GIS metod a zhodnocení jeho role v lužních lesích jižní Moravy
september 2009Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Viktor Valeš
Lachtani (Otariidae) a jejich populace na Novém Zélandu
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Veronika Vějačková
Monitoring výskytu velkých šelem a jejich potenciální vliv na populace kopytníků v Beskydech.
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Michaela Vykoukalová
Vliv potravní nabídky semen dřevin na populace drobných hlodavců
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Radomil Žatka, DiS.
Vliv bobra evropského (Castor fiber L.) na dřevinnou vegetaci ve vybraných lokalitách CHKO Litovelské Pomoraví
apríl 2006Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radomil Žatka, DiS.
Vliv bobra evropského (Castor fiber L.) na dřevinnou vegetaci ve vybraných lokalitách střední Moravy.
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Aleš Ždánský
Impakt drobných zemních savců na lesní porosty pahorkatin
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Žižka
Vliv vlka obecného (Canis lupus L.) na populace kopytníků v lesních ekosystémech.
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná