Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Identification number: 4059
University e-mail: josef.suchomel [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
Head of department - Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
 
External Instructor - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martin Bednář
Monitorng výskytu bobra evropského v okolí Lanškrounských rybníků (okres Ústí nad Orlicí).
April 2018Displaying the final thesis
2.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Jiří Blažek
Vliv obhospodařování travních porostů na společenstva bezobratlých živočichů
September 2022Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Bohuslavová
Diverzita obojživelníků (Amphibia) a jejich antropogenní ovlivnění v národním parku Podyjí
April 2016Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Ladislav Čepelka, Ph.D.
Srovnání charakteru společenstev drobných zemních savců (Mammalia) nížinných a horských lesů Moravy
April 2009Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. et Ing. Ladislav Čepelka, Ph.D.
Vybrané aspekty ekologie drobných savců ve vztahu k variabilitě lesních stanovišť
September 2014Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Dokulilová
Diverzita obojživelníků (Amphibia) a jejich antropogenní ovlivnění na vodních plochách v oboře Holedná
April 2015Displaying the final thesis
7.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Martina Dokulilová
Ekologie rejskovitých hmyzožravců (Mammalia, Soricidae) ve vybraných typech biotopů.
September 2018Displaying the final thesis
8.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Denisa Dvořáková
Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajiny
September 2023Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Denisa Dvořáková
Hnízdní preference jiřičky obecné (Delichon urbica) v urbánní krajině
April 2019Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Denisa Dvořáková
Jiřička obecná (Delichon urbica) v kulturní krajině České republiky
April 2017Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Dvořáková
Vliv kopytníků na zemědělskou a lesnickou produkci v kraji Vysočina
March 2018Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jan Dzurja
Velké šelmy na Moravě a jejich vliv na chov hospodářských zvířat
April 2018Displaying the final thesis
13.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Eva Ficalová
Monitoring populace bobra evropského v údolí řeky Balinky
April 2017Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Friček
Vliv bobra evropského na vitalitu břehových porostů nelesních ploch v polesí Soutok
March 2006Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Veronika Gajdošová
Šakal obecný (Canis aureus) na území České republiky
April 2017Displaying the final thesis
16.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Lubomír Gala
Chov takina (Budorcas taxicolor) v podmínkách zoologických zahrad
April 2021Displaying the final thesis
17.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Jitka Gaudníková
Chování a prostorová aktivita divoce žijících koní v chráněných oblastech
September 2022Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Štefan Greguš
Monitoring velkých šelem (Lynx lynx, Canis lupus, Ursus arctos) a odhad jejich početnost ve vybraných oblastech západních Karpat
April 2014Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Greguš
Výskyt velkých šelem ve vybraných oblastech moravských a slovenských Západních Karpat
April 2016Displaying the final thesis
20.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Linda Hladík Franková
Management a ochrana populace slona indického (Elephas maximus) v Thajském království
April 2016Displaying the final thesis
21.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Tomáš Holčík
Vliv vnějších faktorů na chov vybraných druhů australských papoušků (Psittaciformes)
April 2021Displaying the final thesis
22.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Petr Hrabina
Zhodnocení taxonomického, zoogeografického a ochranářského statusu recentních druhů goralů (r. Nemorhaedus, Bovidae, Cetartiodactyla)
September 2020Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Hrouzek
Podmínky hnízdění strakapouda bělohřbetého (Picoides leucotos) v hospodářských lesích v Chřibech
June 2006Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Jedlička
Výskyt užovky stromové (Elaphe longissima) na vybraných antropogenních lokalitách jižní Moravy
April 2007Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Rostislav Jedlička
Bažantnice jako biotop populací drobných zemních savců (Rodentia, Insectivora)
April 2005Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rostislav Jedlička
Změny společenstva drobných zemních savců ve specifickém prostředí bažantnic
April 2007Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hana Kalivodová
Význam zoologických zahrad v ČR při ochraně biodiverzity ohrožených druhů savců tropických a subtropických oblastí
April 2013Displaying the final thesis
28.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Alisa Khlebnikova
Chování lva konžského (Panthera leo bleyenberghi) v podmínkách Zoo Brno.
April 2019Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marie Klaclová
Drobní zemní savci hospodářských lesních porostů Jeseníků
March 2008Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdeněk Kmínek
Hodnocení populací drobných zemních savců vybraných lesních ekosystémů jižní Moravy
April 2007Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zdeněk Kmínek
Studim populací drobných terestrických savců lesních ekosystémů jižní Moravy
May 2006Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kseniia Kolomiichenko
Škody bobrem evropským na zemědělských plodinách a na dřevinách na Moravě
April 2019Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lea Krejčí
Drobní zemní savci a jejich vliv na lesní porosty Beskyd.
March 2008Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Žaneta Křípalová
Populační dynamika drobných savců v závislosti na potravní nabídce
April 2014Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Žaneta Křípalová
Semena dřevin jako potravní nabídka vybraných druhů drobných savců a jejich vliv na populační dynamiku
May 2011Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Křováková
Potravní aktivita bobra evropského (Castor fiber L.) na Labi.
April 2007Displaying the final thesis
37.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Shaldayya Kuruganti
Density and spatial ecology of melanistic leopards (Panthera pardus) in the selected parts of Western Ghats forest ecosystems (Southern India).
October 2018Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Shaldayya Kuruganti
The density of large carnivores in selected parts of the West Carpathians and factors influencing their occurrence.
April 2014Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D.
Ekologie rysa ostrovida (Lynx lynx) a vlka obecného (Canis lupus) v oblasti Západních Karpat a jejich význam v lesním ekosystému
July 2014Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ajinkya Bharat Lalge
The impact of large carnivores on forest regeneration in selected parts of the West Carpathians
April 2014Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Mareček
Ekologické aspekty impaktu hrabošů (Microtus spp.) a norníka rudého na výsadby buku lesního v pohoří Hrubý Jeseník
April 2013Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Mareček
Faktory ovlivňující impakt drobných savců na lesní porosty v Jeseníkách
April 2011Displaying the final thesis
43.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Vítězslav Medek
Biodiverzita drobných savců a vybraných skupin bezobratlých v lesních porostech Drahanské vrchoviny
April 2010Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Mičulková
Etologie surikaty (Suricata suricatta) v podmínkách vybraných zoologických zahrad
April 2017Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Karolina Mikslová
Commercial fishing and its impacts on seabirds within Berlengas Islands Special Protected Area (Portugal)
April 2017Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Radka Míšková
Etologie daňka evropského (Dama dama) v chovných stádech s jelenem evropským a muflonem
April 2018Displaying the final thesis
47.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Agáta Mrózková
Adaptabilita zvířat v zájmových chovech
April 2021Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavel Müller
Vliv aktivit bobra evropského na společenstvo drobných zemních savců v lužních lesích jižní Moravy.
April 2005Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Musil
Výskyt holuba doupňáka (Columba oenas) v CHKO Moravský kras.
April 2005Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Musil
Závislost holuba doupňáka (Columba oenas) na dutinách datla černého (Dryocopus martius) a vlastnostech doupných stromů.
April 2009Displaying the final thesis
51.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lukáš Myšík
Vliv drobných hlodavců na přirozenou obnovu lesa na polesí SLŠ Hranice na Moravě
April 2010Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Němec
Avifauna zemědělské krajiny v okolí města Náměšť nad Oslavou
March 2019Displaying the final thesis
53.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Tomáš Němec
Potenciál zemědělské krajiny v okrese Třebíč pro ptačí společenstva
April 2021Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Onderka
Užovka stromová (Elaphe longissima) v ekosystémech ČR
April 2005Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Onderka
Užovka stromová (Elaphe longissima) v oblasti Podyjí a Bílých Karpat
April 2007Displaying the final thesis
56.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Marek Patočka
Populace bobra evropského (Castor fiber) a jeho impakt na porosty v lužních lesích Lednicko-Valtického areálu
April 2012Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Salátová
Vliv lesních stanovišť v různé fázi sukcesního vývoje na rozmanitost společenstev drobných zemních savců
April 2011Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Markéta Sedláková
Monitoring velkých šelem a jejich potenciální impakt na chov ovcí v oblasti Hostýnských vrchů
April 2014Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Renáta Seligová
Význam dravců (Accipitriformes, Falconiformes) a sov (Strigiformes) v agrocenózách a antropogenní faktory, které je ovlivňují.
April 2018Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Markéta Sikorová
Kočka domácí (Felis silvestris f. catus) a její význam v kulturní krajině
April 2011Displaying the final thesis
61.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Gabriela Skopalová
Výskyt špačka obecného (Sturnus vulgaris) v Jihomoravském kraji a jeho potenciální vliv na pěstování révy vinné
April 2020Displaying the final thesis
62.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Jiří Slíva
Drobní savci jako součást ekosystému horského lesa Beskyd
April 2008Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Markéta Smékalová
Zhodnocení problematiky vlivu velkých šelem na chov hospodářských zvířat
April 2014Displaying the final thesis
64.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Eliška Strnadová
Vlci na Broumovsku a jejich role v kulturní krajině
April 2020Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. et Ing. Filip Šálek
Obojživelníci (Amphibia) vybraných lokalit lužních lesů jižní Moravy
April 2007Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Filip Šálek
Studium společenstva obojživelníků (Amphibia) lužních lesů BR Dolní Morava
April 2011Displaying the final thesis
67.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Markéta Šeríková
Hraboš polní a škody na cukrovce
April 2019Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Šicha
Vliv drobných savců na obnovu vybraných lesních ekosystémů jižní Moravy
April 2009Displaying the final thesis
69.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Jana Šilinková
Hraboš polní (Microtus arvalis) jako škůdce na zemědělské produkci v katastru obce Šardice (okres Hodonín)
April 2020Displaying the final thesis
70.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Petr Šmidberský
Studium populací drobných zemních savců vybraných lesních porostů Drahanské vrchoviny
June 2007Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Markéta Šplíchalová
Etologie losa (Alces alces) v zajetí v podmínkách zoo Brno.
April 2008Displaying the final thesis
72.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Maria Šťastová Larionova
Habitat suitability for some species of semiaquatic mammals in lowland forests
October 2018Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mgr. Václav Texl
Inventarizace biotopů v bažantnici Rumunská , LZ Židlochovice
April 2005Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Trejtnar
Studium populace bobra evropského (Castor fiber) v oblasti Orlických hor.
April 2007Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Trejtnar
Vliv drobných hlodavců na obnovu lesa v oblasti Kelečské pahorkatiny
April 2009Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. David Tůma
Časoprostorová aktivita bobra evropského na vybraných lokalitách na okrese Kroměříž
March 2006Displaying the final thesis
77.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Natália Turanská
Monitoring a správanie medveďa hnedého (Ursus arctos) v krajinnom celku Poľana (Slovenské stredohorie)
April 2020Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Urban, Ph.D.
Monitoring populace bobra evropského (Castor fiber) v oblasti soutoku Moravy a Dyje
April 2006Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jakub Urban, Ph.D.
Studium populace bobra evropského (Castor fiber) pomocí GPS systému a GIS metod a zhodnocení jeho role v lužních lesích jižní Moravy
September 2009Displaying the final thesis
80.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Viktor Valeš
Lachtani (Otariidae) a jejich populace na Novém Zélandu
April 2007Displaying the final thesis
81.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Veronika Vějačková
Monitoring výskytu velkých šelem a jejich potenciální vliv na populace kopytníků v Beskydech.
April 2016Displaying the final thesis
82.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Michaela Vykoukalová
Vliv potravní nabídky semen dřevin na populace drobných hlodavců
April 2008Displaying the final thesis
83.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Natálie Zaoralová
Význam bobra evropského (Castor fiber) v zemědělství
April 2021Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radomil Žatka, DiS.
Vliv bobra evropského (Castor fiber L.) na dřevinnou vegetaci ve vybraných lokalitách CHKO Litovelské Pomoraví
April 2006Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radomil Žatka, DiS.
Vliv bobra evropského (Castor fiber L.) na dřevinnou vegetaci ve vybraných lokalitách střední Moravy.
April 2008Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Aleš Ždánský
Impakt drobných zemních savců na lesní porosty pahorkatin
April 2007Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Žižka
Vliv vlka obecného (Canis lupus L.) na populace kopytníků v lesních ekosystémech.
April 2014Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress