Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lucie Palásková
Identification number: 40462
University e-mail: 40462 [at] node.mendelu.cz
 
N 41 01  Agricultural Engineering (AF)
Master continuing type of study, full-time form
Agribusiness, study successfully completed

Contacts     Graduate     Final thesis     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Zoohygienic Requirements for Stabling
Written by (author): Ing. Lucie Palásková
Department: Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
Thesis supervisor: doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček
Opponent:MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Zoohygienické požadavky na ustájení koní
Summary:Tato bakalářská práce se zabývá zoohygienickými požadavky na ustájení koní. Úvod se zaměřuje na historii a vývoj koní. Hlavní částí práce je popis pastevního chovu koní a stájového chovu koní. Pastevní chov koní se zabývá vybavením pastvin, kde je zahrnuto oplocení pastvin, ošetřování pastviny a přístřešky. Následuje stájový chov koní, který je zaměřen na popis jednotlivých stájových technologií a řadí se sem boxové ustájení, volné a vazné, kde nedílnou součástí je podestýlání. Na to navazuje mikroklima. V neposlední řadě je popsáno krmení a napájení ustájených koní. V závěru práce jsou popsány zásady správného ošetřování koní a vybavení koníren.
Key words:ustájení koní, koně, chov a péče o koně, chov hospodářských zvířat

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisSupervisor's reviewOpponent's review