Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Vavřina, Ph.D.
Identifikačné číslo: 40147
Univerzitný e-mail: jan.vavrina [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
 
Osoba spravující výpočetní techniku - Ústav podnikové ekonomiky

Kontakty
     
Výučba     Publikácie          
Vedené práce
     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na MENDELU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca je rozpracovaná
DPAutor: Bc. Tereza Baroňová
Vliv volatility komoditních trhů na tvorbu hodnoty podniku v odvětví výroby elektrických zařízení
január 2017
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Bařinová
Trendy a potenciál ekonomické kooperace podniků dřevozpracujícího průmyslu prostřednictvím tvorby klastrů
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Bulíček
Zhodnocení ekonomických přínosů horizontální integrace podnikatelských subjektů v sektoru maloobchodu s potravinami
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gabriel Čapoš
Valuation of Selected Company
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Bc. Ing. Elen Číková
Ekonomická efektivnost jatečného zpracování masa z vlastní živočišné produkce vybrané biofarmy
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Aneta Dobiášová
Možné přístupy řízení finančního rizika jihomoravských průmyslových podniků v souvislosti s turbulencemi na měnových trzích
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Jan Dokulil
Key factors for establishing a specific tour operator business in the Czech Republic
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Karolína Doncová
Posouzení finanční situace konkrétního podniku
január 2011
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Drahošová
Přínosy a ekonomická udržitelnost vybraného realizovaného municipálního projektu
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Markéta Dubová
Dopady současné ekonomické situace na podniky působící v oboru stavebnictví
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Alice Fajtová
Zhodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru v zemědělském podniku PALOMO a.s.
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Bc. Tomáš Forman
Vliv dotací Společné zemědělské politiky EU na konkurenceschopnost podniků potravinářského průmyslu v kraji Vysočina
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucie Fuksová
Venture kapitál s účastí prostředků veřejných rozpočtů jako externí zdroj financování podnikatelských subjektů
január 2013
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Pavlína Georgiadisová
Návrhy opatření ke zlepšení současné finanční situace vybraného podniku
január 2011
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca je rozpracovaná
BPAutor: Hana Hausnerová
Plán diverzifikace hospodářských aktivit ve společnosti DŘEVOPODNIK HAUSNER s.r.o.
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Ivo Hejný, DiS.
Řízení variabilních nákladů rostlinné výroby zemědělských podniků
január 2016Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Miroslava Hiclová
Stanovení a řízení hodnoty vybraného subjektu podnikajícího v sektoru služeb
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Hluštíková
Influence of EU investment subsidies on economic performance of grape growers in the South Moravian region
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Huy Tien Hoang
Finanční dopady změny distribuce hotových pokrmů u vybrané asijské restaurace
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Veronika Hyblerová
Návrh modelu vstupního rozhodovacího procesu příjímání uchazečů pro nově vznikající podnikatelské inkubátory
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lucie Chlebiková
Effectiveness of venture capital investments into start-up companies within ICT industry
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Sandra Ilkaničová
Influence of EU development grants upon the economic performance of SMEs in the South Moravian region
január 2014
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Anežka Jarošová
Návrh opatření pro optimalizaci řízení výrobních zásob ve vybraném podniku
január 2012
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martina Kocmanová
Přínosy vybraného klastru v kontextu zvyšování konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti podnikatelských subjektů
január 2012Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Kočí
Faktory determinující finanční výkonnost podniků v sektoru výroby neelektrických spotřebičů pro domácnost
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Andrea Komínková
Klíčové faktory finanční výkonnosti podnikatelských subjektů v odvětví destilace, rektifikace a míchání lihovin
január 2021Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Kopáček
Hodnocení výkonnosti podnikatelského subjektu působícího v odvětví strojírenského průmyslu
január 2016
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Valentín Krajčír
Effect of E-commerce Usage on Competitiveness and Overall Performance of Manufacturing SMEs in Slovakia and Selected EU Member Countries
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Drahoslav Krejčí
Proces a alternativní možnosti financování činnosti vybrané neziskové organizace
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Hareshkumar Rameshbhai Lalvani
Key factors of stable financial performance of telecommunication start-ups in India
január 2021
Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Milan Lapáček
Hodnocení výkonnosti vybrané skupiny podnikatelských subjektů za využití moderních metod
január 2016
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jana Loubalová
Identifikaci klíčových faktorů finanční výkonnosti vybraného podniku ze sektoru silniční nákladní doprava
január 2019
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca je rozpracovanáBP
Autor: Branislav Matejovič
Podnikateľský plán na spracovateľskú kapacitu rastlinných olejov pre potravinárske a farmaceutické využitie
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Klára Melicharová
Klíčové faktory finanční výkonnosti crowdfundingových společností
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Pavla Mlejnková
Kritické faktory efektivní podpory MSP ze zdrojů EU v kulturním a kreativním sektoru
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Mucha
Možnosti využití systému rozpočetnictví pro zefektivnění řízení finanční výkonnosti vybraného podniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Radka Němcová
Competitiveness of SMEs within automotive industry clusters in the Czech Republic and Slovakia
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca je odovzdaná
DPAutor: Bc. Michaela Nováková
Identifikace klíčových oblastí vlivu alternativních zdrojů financování na ekonomickou výkonnost subjektů využívajících fondy rozvojového kapitálu spolufinancované EU
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Radek Novák
Vertikální integrace vybraného podniku ze sektoru zpracování a konzervování ovoce a zeleniny a její souvislost s vývojem finanční pozice
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martina Novotná
Podnikatelský záměr na založení podnikatelského subjektu v oblasti pohostinství
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lukáš Ondra
Řízení likvidity ve společnosti KASKO s.r.o.
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Filip Ondrejička
Sustainable competitiveness of mineral water producers settled in Slovakia
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Tomáš Pařil
Podnikatelský plán na rozšíření komerčních prostor vybraného subjektu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ladislav Pařízek
Determinanty ceny zemědělské půdy v Jihomoravském kraji
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ladislav Písařík
Evaluation of investment effectiveness into the automatization of the production process within use of subsidies from European funds
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Magdaléna Poláková
Sustainable competitiveness of SMEs in the construction industry
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Radek Procházka
Faktoring jako nástroj optimalizace řízení pohledávek malých automobilových dopravců
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Příkazský
Integrace a kooperace podnikatelských subjektů v oblasti vinařství
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Monika Rečníková
Influence of the venture capital investment on economic performance of a chosen company
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tereza Rosypalová
Možnosti využití nástrojů Strukturální politiky Evropské unie pro založení konkrétního podnikatelského subjektu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Iva Sáblíková
Kritické faktory úspěchu při zakládání zahraničních poboček českých společností v Číně
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Simona Sobková
Finanční řízení prodejní sítě vybraného podniku maloobchodu s potravinami
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Strejček
Efektivnost podnikových procesů a jejich řízení v malých a středních podnicích působících v sektoru výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Veronika Svobodová
Finanční aspekty řízení systému kvality nulové chybovosti produkce subdodavatelských podniků ve vybraném odvětví
január 2019
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Věra Šiborová
Due Diligence jako iniciační fáze procesu financování podniku venture kapitálem
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Renata Šilarová
Návrhy opatření ke zlepšení finanční situace výrobního podniku
január 2011Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martin Škrabánek
Možnosti zvýšení ekonomické efektivnosti řízení zásob v podniku AXIMA, spol. s r. o.
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Eliška Šperková
Diverzifikace podnikatelské činnosti rodinné farmy s možností využití dotací ze zdrojů EU
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Štenclová
Identifikace kritických faktorů efektivního čerpání finančních podpor politiky soudržnosti EU pro malé a střední podniky v rámci vybraného odvětví
január 2016
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Monika Šurková
Řízení klíčových faktorů finanční výkonnosti malého podniku v sektoru dřevozpracovatelského průmyslu v období obnoveného ekonomického růstu
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martina Švecová
Posouzení finanční situace vybraného podniku za použití metod finanční analýzy
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Lukáš Taragel
Podpora start-up projektů podnikatelských subjektů v ČR
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Aneta Tarnociová
Posúdenie finančnej situácie vybraného podniku v súvislosti s čerpaním investičných dotácií z fondov EÚ
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Terberová
Zajistitelnost smluvních záruk podnikatelských rizik tuzemských malých a středních podniků
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Tesaříková
Venture kapitál a jeho vliv na rozvoj vybraných podnikatelských subjektů v ČR
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Aneta Tkadlecová
Nekonvenční způsoby distribuce vybraných druhů potravin prostřednictvím bezobalových obchodů
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Miroslava Valigurová
Podnikatelský plán na založení ekonomického subjektu působícího v oblasti poradenských služeb
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jan Vašina
Zhodnocení ekonomické efektivnosti rostlinné výroby v ZD Sloupnice
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Attila Viderman
The economic performance of wholesale business entities in the agricultural commodities sector
január 2013
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Vladíková
Hodnota a výkonnost českých pivovarů jako ekonomický aspekt procesů vlastnických změn
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kateřina Vondálová
Podnikatelský plán na založení nestátního zdravotnického zařízení působícího v nelékařských oborech
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: František Jakub Vozobule
Ekonomická efektivnost záměru na elektromobilitu vozové flotily podniku působícího v odvětví rozvážkových služeb
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martina Vrátilová
Vliv certifikace PEFC na finanční výkonnost vybraného municipálního podniku
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Bc. Jana Vrbňáková
Řízení terénních pracovníků v závislosti na predikci rizik ve vybraném podniku
január 2012
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eliška Vybíralová
Identifikace klíčových faktorů finanční výkonnosti podniků smíšené zemědělské prvovýroby v souvislosti se změnami struktury produkce
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Kateřina Wlachová
Využitelnost řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů pro zlepšení finanční pozice společnosti ORTIKA a. s.
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Filip Zálešák
Vědeckotechnické parky jako forma podpory malých a středních podniků v Olomouckém kraji
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Zálešák
Využitelnost vybraných metod oceňování podniku v rámci terciárního sektoru
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslav Zborovský
Integrační tendence v potravinářském průmyslu jako nástroj pro zvýšení ekonomické efektivnosti vybraného podnikatelského subjektu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Patrik Zgoda
Řízení nákladů ve společnosti AGROPOS s.r.o.
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca je odovzdanáBP
Autor: Polina Zinoveva
Key factors for the feasibility of a business plan to diversify activities in the field of processing meat and meat products from organic production
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Markéta Žďárská
Podnikatelský záměr na založení útulku a hotelu pro psy
január 2011
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná