Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Zloch
Identifikační číslo: 39673
Univerzitní e-mail: jan.zloch [at] mendelu.cz
 
Odborný administrativní pracovník projek - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
 
P 16 01  Ekologie a ochrana prostředí D-EOP
AF D-EOP-AKE prez [přerušeno]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Aplikovaná a krajinná ekologie, studium přerušeno

     
     
Závěrečná práce
     Publikace
     
Konference
     

Bylo nalezeno více závěrečných prací, z následujícího seznamu vyberte jednu.

Název práce
Identifikace
Podrobnosti
Biodegradabilní plasty a plastové odpady, jejich úprava, zhodnocení, odstranění
AF B-ZS-AE prez [sem 6, roč 3]
Analýza biodegradability plastových materiálů v laboratorních a reálných podmínkách kompostování
AF N-ZS-AE prez [sem 4, roč 2]
prohlížet
Environmentální rizika spojená se skládkováním na příkladu skládky tuhého komunálního odpadu
AF D-EOP-AKE prez [roč 4]