Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.
Identifikační číslo: 3941
Univerzitní e-mail: daniela.tesarova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
 
Externí přístup - Zahradnická fakulta (MENDELU)
Externí pracovnice - Zkušebna nábytku (LDF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.RBPAutor: Artemii Aksenov
Vliv podmínek skladování lepených materiálů na bázi dřeva na pevnost lepených spojů
duben 2020prohlížet
2.ADPAutor: Ing. Josef Barot
Techniky tmelení
duben 2006prohlížet
3.ADPAutor: Ing. Martin Benák
Vliv dlouhodobé expozice modřínového dřeva s povrchovou úpravou na jejich vlastnosti v závislosti na umístění v exteriéru
duben 2014prohlížet
4.ABPAutor: Ing. Martin Benák
Vliv dlouhodobé expozice vzorků dřeva s dokončenou povrchovou úpravou na jejich vlastnosti v závislosti na orientaci na světové strany.
květen 2012prohlížet
5.NBPAutor: Marek Beneš
Závislost pevnosti lepených spojů tavnými lepidly na jejich tepelném namáhání
květen 2011prohlížet
6.ABPAutor: Bc. Josef Bílek
Vliv doby a podmínek skladování vodou ředitelných nátěrových hmot na vlastnosti povrchových úprav
květen 2009prohlížet
7.ADPAutor: Ing. Roman Blanář
Dlouhododobé sledování povrchových úprav zahradního nábytku v exteriéru částečně chráněném
duben 2009prohlížet
8.ABPAutor: Ing. Roman Blanář
Pigmentová povrchová úprava MDF
květen 2007prohlížet
9.ADPAutor: Ing. Jana Bohatá
Vliv stavebních materiálů na zatížení vnitřního ovzduší interiéru
duben 2007prohlížet
10.ABPAutor: Ing. Jana Bohatá
Výpočet intenzity odsávání při dokončování
květen 2005prohlížet
11.ABPAutor: Bc. Vít Boštík
Vliv klimatických podmínek na pevnost lepených spojů MDF
duben 2018prohlížet
12.ABPAutor: Bc. Martin Bouška
Vliv lepidla na pevnost lepených spojů za nízkých teplot
květen 2015prohlížet
13.NDPAutor: Ing. Štěpán Brabec
Vliv použitých lepidel při výrobě dvéřovek interiérových dveří na rázovou a vrubovou houževnatost
duben 2015prohlížet
14.ADPAutor: Ing. Štěpán Brabec
Vrubová houževnatost lepených spojů plastů a materiálů na bázi dřeva
duben 2011prohlížet
15.ABPAutor: Bc. Veronika Březinová
Povrchové úpravy materiálů na bázi dřeva potiskem
květen 2010prohlížet
16.ADPAutor: Ing. Josef Buďa
Odolnost nátěrových filmů vůči otěru a oděru
duben 2007prohlížet
17.ABPAutor: Ing. Adam Buigl
Odolnost povrchových úprav masivního dřeva akát v exteriéru vůči mechanickému namáhání
duben 2017prohlížet
18.ABPAutor: Bc. Miroslav Bujok
Fyzikálně-mechanické a chemické vlastnosti povrchových úprav laminovaných DTD
květen 2013prohlížet
19.ADisPAutor: Ing. Alena Capíková, Ph.D.
Prodyšnost polymerních materiálů ve výrobě nábytku a jejich hedonické působení
listopad 2018prohlížet
20.ABPAutor: Ing. Jiří Culka
Povrchová úprava sedadel v prostředcích hromadné dopravy
květen 2015prohlížet
21.ADPAutor: Ing. Jiří Culka
Vliv různých druhů povrchových úprav stavebně-truhlářských výrobků ze dřeva akátu v exteriéru na jejich životnost.
duben 2017prohlížet
22.ADisPAutor: Ing. Petr Čech, Ph.D.
Vliv technologie, kompozitních materiálů a povrchové úpravy na emise VOC emitované nábytkem
srpen 2008prohlížet
23.NBPAutor: Jolana Černá
Lepené spoje plstového dřeva
květen 2015prohlížet
24.ABPAutor: Ing. Radim Dobeš
Dokončování aglomerovanými materiály na bázi dřeva a plastů suchou cestou.
květen 2007prohlížet
25.RDisPAutor: Ing. Seymen Donmez
Obecné téma
červen 2021prohlížet
26.ABPAutor: Ing. Karel Dvořák
Dokončování povrchových úprav pracovních nábytkových ploch
květen 2007prohlížet
27.ADPAutor: Ing. Karel Dvořák
Povrchová úprava pracovních desek
duben 2009prohlížet
28.NBPAutor: Jakub Ehrenberger
Rázová a vrubová houževnatost sportovního náčiní ribstolů
duben 2015prohlížet
29.ABPAutor: Ing. Veronika Endlicherová
Povrchová úprava kuchyňských pracovních desek
duben 2017prohlížet
30.NDPAutor: Bc. Jaroslav Filipský
Vliv použitých oplášťovacích materiálů ve výrobě dvéřovek interiérových dveří na rázovou houževnatost
duben 2015prohlížet
31.ABPAutor: Ing. Věra Fleišmannová
Odolnost povrchových úprav dřeva buk a ořešák vůči působení UV záření
květen 2009prohlížet
32.ADPAutor: Ing. Věra Fleišmannová
Vliv úpravy povrchů nábytkových dílců před dokončováním transparentními laky na světlostálost povrchové úpravy
duben 2011prohlížet
33.ADPAutor: Ing. Veronika Frkalová
Antibakteriální povrchové úpravy nábytkových dílců
duben 2015prohlížet
34.RBPAutor: Tomáš Gajdošík, DiS.
Moření dřeva přírodním způsobem a jeho stálost vůči povrchovým úpravám.
duben 2020prohlížet
35.ADPAutor: Ing. Pavel Gerža
Pevnost lepeného spoje spárovky ze starého dřeva
duben 2019prohlížet
36.ABPAutor: Ing. Pavel Gerža
Povrchová úprava starého dřeva
duben 2017prohlížet
37.NDPAutor: Bc. Jiří Grossmann
Zavádění mangementu kkvality v stavební firmě se zaměřením na dřevostavby
duben 2012prohlížet
38.ADPAutor: Ing. Ivan Halavín
Atmosféra vztahů – školní klima dřevařských oborů na střední škole
duben 2012prohlížet
39.ADPAutor: Ing. Michal Hamrožy
Emise látek VOC z lepidlových filmů dýhovacích močovinoformaldehydových lepidel.
duben 2006prohlížet
40.ADPAutor: Ing. Filip Hanzelka
Historický vývoj povrchových úprav a dokončování výrobků ze dřeva mokrou cestou
duben 2006prohlížet
41.ADPAutor: Ing. Lucia Haraslínová, Ph.D.
Posouzení vzájemného vztahu výsledků, dosažených při olfaktometrických posouzeních a při měření emisí VOC z nábytkových dílců
duben 2006prohlížet
42.ADisPAutor: Ing. Lucia Haraslínová, Ph.D.
Vplyv jednotlivých prchavých organických látok na pachové zaťaženie interiéru.
srpen 2009prohlížet
43.ADPAutor: Ing. Ivo Haškovec
Vliv složení směsi UF lepidla a disperzního PVAc lepidla na pevnost lepeného spoje
duben 2015prohlížet
44.ADPAutor: Ing. Tomáš Hlaváček
Povrchová úprava UV zářením tvrditelnými vodou ředitelnými nátěrovými hmotami
duben 2008prohlížet
45.ADisPAutor: Ing. Josef Hlavatý, Ph.D.
Vývoj zkušebních metod pro testování pevnosti a trvanlivosti nábytku během jeho namáhání při dopravě
červen 2017prohlížet
46.ADPAutor: Ing. Marek Hlučka
Lepení materiálů na bázi dřeva pomocí mikrovlnného záření
duben 2014prohlížet
47.ABPAutor: Ing. Václav Hornych
Vliv povrchové úpravy na akustické vlastnosti
květen 2008prohlížet
48.ADPAutor: Ing. Václav Hornych
Vliv stárnutí povrchové úpravy na akustické vlastnosti
duben 2010prohlížet
49.NBPAutor: Jana Horská
Vliv teploty tavného lepidla při nanášení lepidla na pevnost lepeného spoje
květen 2015prohlížet
50.ABPAutor: Ing. Matěj Hošťálek
Nové technologie vysoušení a vytvrzování nátěrů
květen 2005prohlížet
51.ADPAutor: Ing. Matěj Hošťálek
Speciální povrchové úpravy materiálů na bázi dřeva a skla akrylátovými vodou ředitelnými i rozpouštědlovými nátěrovými hmotami
duben 2007prohlížet
52.ABPAutor: Bc. Ivana Hovorková
Vyhodnocení jednotlivých plastů na použití při povrchové úpravě nábytku
květen 2012prohlížet
53.ADPAutor: Ing. Petr Hromádka
Pevnost lepeného spoje ve smyku materiálů na bázi dřeva v extrémních podmínkách
duben 2014prohlížet
54.ABPAutor: Ing. Petr Hromádka
Porovnání vlivu působení mikrovlnného záření a infračerveného záření při sušení nátěrových filmů povrchových úprav na jejich vlastnosti
květen 2012prohlížet
55.ABPAutor: Ing. Zdeněk Hudeček
Vliv teploty prostředí, nátěrové hmoty a podkladu při nanášení, zasychání a vytvrzování vodou ředitelných nátěrových hmot na kvalitu povrchové úpravy
květen 2005prohlížet
56.ABPAutor: Ing. Dana Chumchalová
Povrchové úpravy vestavěných dřevěných prvků v interiéru
květen 2009prohlížet
57.ADPAutor: Ing. Dana Chumchalová
Vnitřní prostředí dřevostaveb
duben 2011prohlížet
58.NBPAutor: Mária Chvojková
Pigmentová povrchová úprava sedacího nábytku
květen 2015prohlížet
59.ABPAutor: Ing. Petr Jarkovský
Olejové povrchové úpravy dřevěných podlah v exteriéru
květen 2014prohlížet
60.ABPAutor: Ing. Vojtěch Jemelík
Povrchová úprava dřevěných podlah
květen 2014prohlížet
61.ADPAutor: Ing. Vojtěch Jemelík
Vývoj zkušební metody pro ověření pevnosti lepeného spoje ve smyku pro velkoformátové masivní panely
duben 2017prohlížet
62.ADisPAutor: Ing. Zdeněk Jergl, Ph.D.
Vliv teploty a vlhkosti na kvalitu povrchové úpravy nábytkových dílců
červenec 2007prohlížet
63.ADisPAutor: Ing. Eva Jeřábková, Ph.D.
Kvalita vnitřního prostředí v dřevostavbách
září 2018prohlížet
64.RDPAutor: Bc. Daniel Jílek
Odolnost povrchové úpravy dřevařských výrobků určených do exteriéru vůči působení vodní páry
duben 2020prohlížet
65.ABPAutor: Ing. Martin Jonáš
Pevnost lepeného spoje vodáckých pádel
květen 2014prohlížet
66.ABPAutor: Ing. Radek Jung
Urychlené metody stárnutí povrchových úprav
květen 2008prohlížet
67.ADPAutor: Ing. Radek Jung
Vliv klimatických podmínek během dopravy na kvalitu povrchové úpravu nábytku
duben 2010prohlížet
68.RBPAutor: Ana Karadinović
Pevnost lepeného spoje masivního tvrdého dřeva epoxidovými a kyanoakrylátovými lepidly
duben 2020prohlížet
69.NBPAutor: Lubomír Kempa
Pevnost lepených spojů lepených tavným lepidlem proti zvyšující se teplotě
květen 2010prohlížet
70.ABPAutor: Bc. Zuzana Klimešová
Aplikace tetování v povrchových úpravách koženého nábytku
duben 2018prohlížet
71.RBPAutor: Sára Klonová
Vliv přídavku ligninu do lepidlových směsí termoreaktivních lepidel.
duben 2020prohlížet
72.ABPAutor: Ing. Adéla Knápková
Lepení spojů zahradního dřevěného nábytku
duben 2016prohlížet
73.ADPAutor: Ing. Adéla Knápková
Pevnostní vlastnosti lepidlových filmů v závislosti na klimatických podmínkách lepených spojů
duben 2018prohlížet
74.ABPAutor: Bc. Josef Kodys
Montážní lepení a lepení spárovek tropických druhů dřev
květen 2007prohlížet
75.ADPAutor: Ing. Iuliia Kolesnik
Povrchové úpravy nábytku vhodné do veřejných prostor zaměřené zejména na antibakteriální vlastnosti
duben 2019prohlížet
76.ABPAutor: Ing. Josef Komárek
Povrchové úpravy nábytku určených do zdravotnických zařízeních
květen 2007prohlížet
77.ABPAutor: Bc. Tomáš Körner
Světlostálost transparetních povrchových úprav měkkých dřevin
květen 2006prohlížet
78.ADPAutor: Ing. Jiří Košťál
Vzdělávání dospělých v podmínkách dřevozpracujících oborů středních odborných škol
duben 2016prohlížet
79.ADPAutor: Ing. Daniel Koutník
Povrchová úprava jevištních podlah
duben 2019prohlížet
80.RDPAutor: Bc. Radek Kovařík
Povrchová úprava jídelních stolů a stolků licími pryskyřicemi
březen 2020prohlížet
81.ABPAutor: Bc. Radek Kovařík
Vliv přípravy povrchu na kvalitu transparentní povrchové úpravy
květen 2018prohlížet
82.ABPAutor: Ing. Ondřej Kožíšek
Povrchová úprava exotických druhů dřev vhodná do interiéru s extrémním působením vlhkosti a teploty
květen 2009prohlížet
83.ABPAutor: Ing. Šárka Kroutilová
Odolnost povrchových úprav stavebně truhlářských výrobků vůči poškrabání
květen 2017prohlížet
84.ADPAutor: Ing. Šárka Kroutilová
Povrchové úpravy podlah z materiálu na bázi dřeva ve veřejném interiéru
duben 2019prohlížet
85.ADPAutor: Ing. Jan Kuča
Vliv přípravy povrchu masivních nábytkových dílců na výslednou kvalitu povrchové úpravy
duben 2011prohlížet
86.ABPAutor: Ing. Markéta Kučerová
Povrchové úpravy nábytkových dílců metalickými nátěrovými hmotami
květen 2012prohlížet
87.ABPAutor: Bc. Jan Kupka
Odolnost povrchových úprav dřevěných podlah vůči oděru.
duben 2015prohlížet
88.RBPAutor: Tomáš Lachman
Vliv podkladového dílce s dýhou z tropických druhů dřev na povrchovou úpravu.
duben 2020prohlížet
89.NBPAutor: Pavel Láník
Vzájemný vztah výtokové doby a viskozity nátěrového hmoty a její vliv na vzhledové vlastnosti povrchových úprav
květen 2014prohlížet
90.ABPAutor: Bc. Vojtěch Laštovička
Vliv extrémních podmínek na pevnost lepených spojů při použití klihových lepidel
květen 2016prohlížet
91.NBPAutor: Libor Lefner
Povrchová úprava nábytku se zachováním přírodního vzhledu a struktury dřeva
květen 2013prohlížet
92.ABPAutor: Ing. Josef Lesák
Povrchová úprava výrobku ze dřeva trvale umístěných v exteriéru
květen 2015prohlížet
93.ADPAutor: Ing. Roman Lošan
Vliv vzdušné vlhkosti na vlastnosti povrchových úprav smrkových masivů.
duben 2010prohlížet
94.ABPAutor: Ing. Martin Luňáček
Dokončování thermowoodu nátěrovými hmotami vytvrzovanými UV zářením
květen 2015prohlížet
95.ADPAutor: Ing. Martin Luňáček
Porovnání klasických a současných povrchových úprav stavebně-truhlářských výrobků v exteriéru.
duben 2017prohlížet
96.ADPAutor: Ing. Andrea Machunková
Povrchová úprava nábytku do chráneného exteriéru a jej priepustnosť voči vode
duben 2018prohlížet
97.ABPAutor: Ing. Andrea Machunková
Světlostálost mořených povrchových úprav
duben 2016prohlížet
98.ABPAutor: Ing. Veronika Malíková
Olfaktometrické stanovení limonenu ve vzorcích masivních druhů dřev
duben 2010prohlížet
99.NBPAutor: Jan Marel
Odolnost povrch úprav nábytku exteriéru vůči působení vodní páry
duben 2018prohlížet
100.ADPAutor: Ing. Petr Martinek
Vliv přípravy povrchu dřevěných povrchů před dokončením na kvalitu povrchové úpravy polyesterovými nátěrovými hmotami.
duben 2014prohlížet
101.ADPAutor: Ing. Štěpán Martinek
Vliv použitého lepidla na pevnost konstrukčního spojení DOMINO
duben 2014prohlížet
102.ADPAutor: Ing. Ilona Marušáková
Povrchová úprava stolového nábytku
duben 2009prohlížet
103.ABPAutor: Ing. Ilona Marušáková
Technologické podmínky dokončování povrchových úprav sedacího nábytku
květen 2007prohlížet
104.ABPAutor: Ing. Martin Melichar
Vliv drsnosti povrchu na spotřebu nátěrových hmot při dokončování povrchových úprav
duben 2011prohlížet
105.ADPAutor: Ing. Martin Melichar
Vliv úpravy povrchu materiálů na bázi dřeva před dokončováním na konečné vlastnosti povrchové úpravy
duben 2013prohlížet
106.ADisPAutor: Ing. Milan Meloun, Ph.D.
Rozhodující faktory ovlivňující tvorbu a vlastnosti vybraných nátěrových filmů vodou ředitelných hmot nanesených na podkladovém materiálu na bázi dřeva
leden 2009prohlížet
107.NDPAutor: Bc. Zuzana Melzerová
Renovace starých povrchových úprav
květen 2012prohlížet
108.ADPAutor: Ing. Miroslav Merenda
Organické těkavé látky v okolí provozoven malých truhlářských firem
duben 2009prohlížet
109.ABPAutor: Ing. Marek Miler
Světlostálost povrchových úprav pro dokončení dřeva smrku a olše v exteriéru a interiéru
duben 2009prohlížet
110.ADPAutor: Ing. Marek Miler
Vliv podmínek venkovního prostředí městské zástavby na životnost povrchových úprav vodou ředitelných laků
duben 2011prohlížet
111.ABPAutor: Ing. Vladimír Mrňous
Pevnost lepených spojů listnatých druhů dřev, vystavených extrémním podmínkám
květen 2010prohlížet
112.ADPAutor: Ing. Vladimír Mrňous
Vliv pojivové báze lepidel na pevnost a houževnatost lepeného spoje listnatých druhů dřev
duben 2013prohlížet
113.ADPAutor: Ing. Pavel Nečas
Porovnání rozpouštědlových a vodou ředitelných nátěrových hmot
duben 2006prohlížet
114.NDisPAutor: Ing. Kristina Nešporová
Obecné téma
září 2020prohlížet
115.NBPAutor: Jakub Netopil
Vliv pojivové báze tavných lepidel na otevřenou dobu lepidla a na tepelnou odolnost lepeného spoje materiálů na bázi dřeva
květen 2013prohlížet
116.NBPAutor: Pavel Odrazil
Antibakteriální povrchové úpravy
květen 2009prohlížet
117.ADisPAutor: Ing. Oktay Okcu, Ph.D.
Study of the effect of composite elements on bonding strength of composite board
květen 2015prohlížet
118.ADPAutor: Ing. Markéta Ondráčková
Světelná degradace vybraných typů polyuretanových pěn, používaných pro výrobu čalouněného nábytku
duben 2012prohlížet
119.NBPAutor: Katarína Oravcová
Transparetní povrchové úpravy sedacího nábytku
květen 2015prohlížet
120.RBPAutor: Petr Pacas
Spojování masivního dřeva epoxidovými pryskyřicemi
duben 2020prohlížet
121.ADPAutor: Ing. Michal Papuga
Hodnocení kluznosti povrchových úprav dřevěného nábytku
duben 2015prohlížet
122.ADPAutor: Ing. Radim Parkan
Světlostálost povrchových úprav tropických druhů dřev
duben 2014prohlížet
123.RDisPAutor: DABOSMITA PAUL, MSc.
Obecné téma
listopad 2022prohlížet
124.ABPAutor: Ing. Jan Pavlíček
Pevnost lepených spojů měkkých druhů dřev vystavených vyšším a nižším teplotám
květen 2010prohlížet
125.ADPAutor: Ing. Jan Pavlíček
Vliv pojivové báze lepidel na pevnost a houževnatost lepeného spoje jehličnatých druhů dřev
duben 2013prohlížet
126.ABPAutor: Ing. Josef Pekař
Vliv teploty lepidla na kvalitu lepeného spoje
květen 2005prohlížet
127.ADPAutor: Ing. Ivana Pelikánová
Povrchová úprava plastů v nábytku
duben 2018prohlížet
128.ADPAutor: Ing. Michal Perička
Emise VOC z nátěrových filmů
duben 2006prohlížet
129.ADPAutor: Ing. Lucie Plodíková
Vlastnosti kuchyňských pracovních ploch
duben 2017prohlížet
130.ABPAutor: Ing. Lucie Plodíková
Vliv barevného odstínu pigmentové povrchové úpravy na teplotu povrchu nábytkových dílců
květen 2015prohlížet
131.ADisPAutor: Mgr. Hana Polášková, Ph.D.
Antibakteriální povrchové úpravy nábytku
září 2017prohlížet
132.RBPAutor: Michal Prusek
Vliv přídavku ligninu do lepidlové směsi na pevnost lepeného spoje
duben 2020prohlížet
133.NBPAutor: Lukáš Ptáček
Vliv lepidla na rázovou houževnatost lepeného spoje masivního dřeva
květen 2014prohlížet
134.NDisPAutor: Ing. Eliška Rudická
Historické povrchové úpravy dokončované současnými technikami
září 2019prohlížet
135.ADPAutor: Ing. Eliška Rudická
Vliv exteriéru na vlastnosti nátěrového filmu
duben 2016prohlížet
136.PDisPAutor: Mgr. Radek Ryšánek
K technologii přípravy lakových kompozic a nanášení lakových souvrství používaných k povrchovým úpravám orientalizujícího nábytku ze 17. a 18. století ve sbírkách ČR
září 2018prohlížet
137.NBPAutor: Rostislav Ryšavý
Vliv technologických parametrů při nanášení nátěrových hmot na vlastnosti povrchových úprav
květen 2011prohlížet
138.ADPAutor: Ing. František Řezníček
Vliv povrchové úpravy na světlostálost zadýhovaných DTD dílců
duben 2010prohlížet
139.ABPAutor: Ing. Kateřina Řiháková
Technologické vlivy na stohování sedadel dokončovaných vodou ředitelnou nátěrovou hmotou stříkacím robotem
květen 2004prohlížet
140.ABPAutor: Bc. Kateřina Samiecová
Odolnost povrchových úprav vůči poškrabání
duben 2019prohlížet
141.RDPAutor: Bc. Michal Skovajsa
Povrchová úprava stavebně truhlářských výrobků z tropických dřevin.
duben 2020prohlížet
142.ABPAutor: Ing. Leona Skřebská
Světlostálost povrchových úprav nábytkových dílců na exotických dřevech
květen 2006prohlížet
143.ABPAutor: Ing. Lubomír Smejkal
Brousitelnost nátěrových filmů
květen 2005prohlížet
144.ADPAutor: Ing. Lubomír Smejkal
Vliv předhřevu dokončovaného podkladu na kvalitu nátěrového filmu
duben 2007prohlížet
145.RDisPAutor: Ing. Jiří Stádník
Obecné téma
září 2020prohlížet
146.ABPAutor: Ing. Josef Stehlík
Vliv vlastnosti podkladu na odolnosti povrchových úprav dílců z masivního dřeva vůči působení povětrnosti
květen 2008prohlížet
147.ADPAutor: Ing. Pavel Stehlík
Pevnost lepeného spoje v ohybu v závislosti na klimatických podmínkách
duben 2019prohlížet
148.ABPAutor: Ing. Pavel Stehlík
Vliv pojivové báze lepidla a druhu lepeného spoje na pevnost lepeného spoje masivního dřeva akátu
duben 2017prohlížet
149.ABPAutor: Bc. Jan Steindlberger
Vliv podmínek skladování lepených materiálů na bázi dřeva na houževnatost lepených spojů.
květen 2017prohlížet
150.ADPAutor: Ing. Pavel Stryja
Minimalizace emisi VOC emitovaných povrchovými úpravami kuchyňských dvířek pro výrobní firmy střední velikosti
duben 2006prohlížet
151.ADPAutor: Ing. Aleš Suchý
Pevnostní a ekologické vlastnosti lepených spojů
duben 2008prohlížet
152.ABPAutor: Ing. Aleš Suchý
Porovnání fyzikálně mechanických a ekologických vlastností PUR nátěrových hmot
květen 2006prohlížet
153.ADPAutor: Ing. Michal Suchý
Povrchová úprava stavebně-truhlářských výrobků s krátkou životnosti
duben 2015prohlížet
154.ADPAutor: Ing. Miroslav Světlík
Vliv doby stárnutí povrchových úprav vysokým leskem na fyzikálně-mechanických vlastností a odolnosti vůči působení studených kapalin povrchových úprav
duben 2008prohlížet
155.ADPAutor: Ing. Hana Svobodová
Povrchová úprava dřevěných fasád
duben 2015prohlížet
156.ABPAutor: Bc. Andrea Symerská
Vliv pružnosti a pevnosti nátěrového filmu na užitné vlastnosti povrchových úprav dílců ze zadýhované DTD
květen 2017prohlížet
157.ABPAutor: Ing. Pavel Šalanda
Sedm základních nástrojů jakosti aplikovaných ve firmě Terco CB a.s.
květen 2008prohlížet
158.NDPAutor: Ing. Vendula Šálková
Vliv množství nánosu nátěrových hmot na materiály na bázi dřeva na vlastnosti povrchových úprav nábytku.
duben 2019prohlížet
159.ABPAutor: Ing. Vendula Šálková
Vliv způsobu opracování podkladu na odolnost povrchových úprav stavebně-truhlářských výrobků v exteriéru
duben 2017prohlížet
160.ABPAutor: Bc. Květoslav Šeda
Voskové povrchové úpravy
květen 2015prohlížet
161.ABPAutor: Ing. Tomáš Šenkyřík
Odolnost povrchové úpravy silnostěnnou lazurou vůči působení vlhkosti
květen 2005prohlížet
162.ADPAutor: Ing. Miroslav Šindler
Povrchové úprava dřevěného obložení dřevostavby
duben 2017prohlížet
163.ADPAutor: Ing. Pavel Šťastný, DiS.
Historické povrchové úpravy dřeva v kombinaci se současnými nátěrovými hmotami
duben 2011prohlížet
164.RBPAutor: Peter Štímel
Odolnost povrchových úprav vůči vodní páře.
duben 2020prohlížet
165.ADPAutor: Ing. Pavel Šudřich
Vliv použitého lepidla a klimatických podmínek na pevnost lepeného spoje dýha - DTD
duben 2011prohlížet
166.ADPAutor: Ing. Lukáš Vávra
Pigmentové povrchové úpravy ve vysokém lesku vodou ředitelnými nátěrovými hmotami
duben 2016prohlížet
167.ABPAutor: Ing. Lukáš Vávra
Vliv pojiv nátěrových hmot na kvalitu pigmentové povrchové úpravy ve vysokém lesku
květen 2014prohlížet
168.ADPAutor: Ing. Lenka Večeřová
Vliv jednotlivých technologických operací výroby nábytku na kvalitu ovzduší vnitřního prostředí nábytkářské firmy
duben 2012prohlížet
169.ABPAutor: Bc. Michaela Večeřová
Vztah pevnosti nátěrových filmů a vlastnosti povrchových úprav
květen 2018prohlížet
170.ADPAutor: Ing. Jaroslav Vepřek
Vrubová houževnatost kompozitních materiálů na bázi dřeva
duben 2012prohlížet
171.NBPAutor: Tomáš Verner
Pevnost lepených spojů laminovaných dřevotřískových desek
květen 2010prohlížet
172.ADPAutor: Ing. Martin Veselý
Vliv množství nánosu nátěrové hmoty na kvalitativní a kvantitativní složení emisí VOC emitovaných nátěrovými filmy
duben 2007prohlížet
173.NBPAutor: Ing. Pavel Víšek
Vliv teploty prostředí dřevostaveb na kvalitu jejich vnitřního ovzduší.
květen 2012prohlížet
174.ABPAutor: Ing. Pavel Víšek
Vliv teploty prostředí dřevostaveb na množství emisí VOC
květen 2012prohlížet
175.ABPAutor: Ing. Tomáš Vrabček
Srovnání tenkovrstvých lazur, silnovrstvých lazur a krémových lazur pro dokončování venkovního nábytku
květen 2016prohlížet
176.NBPAutor: Martin Winkler
Vliv způsobu opracování povrchu akátového dřeva v různých klimatických podmínkách na pevnost lepených spojů v exteriéru
duben 2017prohlížet
177.NDPAutor: Bc. Lucie Zámečníková
Řízení kvality na úseku dokončování povrchové úpravy
duben 2013prohlížet
178.NBPAutor: Bc. Petr Zámečník
Vliv použitého lepidla a klimatických podmínek na rázovou a vrubovou houževnatost dřevěných lamel
květen 2011prohlížet
179.ADPAutor: Ing. Vratislav Závada, Ph.D.
Funkční UV ochranné povrchové úpravy
duben 2008prohlížet
180.ABPAutor: Ing. Vratislav Závada, Ph.D.
Světlostálost povrchových úprav, porovnání přirozeného a umělého stárnutí
květen 2006prohlížet
181.ADisPAutor: Ing. Vratislav Závada, Ph.D.
Vliv UV stabilizátorů v nátěrovém systému na vlastnosti povrchové úpravy dřeva
srpen 2011prohlížet
182.ABPAutor: Bc. Zbyněk Zavadil
Vliv dlouhodobě působící zvýšené teploty prostředí na vlastnosti povrchových úprav
květen 2014prohlížet
183.ABPAutor: Ing. Tomáš Zdařil
Vliv působení UV záření na vlastnosti povrchových úprav nátěrových hmot s UV stabilizátory
květen 2009prohlížet
184.ADPAutor: Ing. Vladimír Zela
Úprava reologie lepidla určeného pro lepení materiálů na bázi dřeva s cílem omezení sedimentace plniv
duben 2006prohlížet
185.ADPAutor: Ing. Petr Ženatý
Proti požární povrchová úprava
duben 2018prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
NZávěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
PZávěrečná práce je odevzdána
RZávěrečná práce je rozpracována