Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.
Identification number: 3927
University e-mail: ales.bajer [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Geology and Pedology (FFWT)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jarmila Babicová
Vývoj využívání krajiny na příkladu vybraného území Valašska
April 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Marie Balková
Možnosti identifikace geomorfologických krajinných prvků pomocí LLS
September 2020Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Bednář
Možnosti uplatnění geoturismu na území mikroregionů Bystřicko a Nedvědicko
April 2007Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Bednář
Návrh realizace geoturistické naučné stezky
April 2009Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondřej Bešťák
Comparison of selected soils on glacifluvial parent material in Poland and the Czech Republic
April 2016Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondřej Bešťák
Půdy dinarské oblasti - management a ochrana
April 2014Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michael Carbol
Pedologická charakteristika vybraných souborů lesních typů ve smrkových porostech Beskyd
April 2011Displaying the final thesis
8.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Zuzana Daníčková
Volné téma
September 2022Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kateřina Drábková
Pískovcový fenomén jihovýchodního okraje České křídové pánve - Budislavské skály
April 2013Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Fajtlová
Geologická charakteristika hlavního hřebene Hrubého Jeseníku jako podklad pedologických šetření
May 2006Displaying the final thesis
11.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Karolína Garguláková
Hodnocení národní přírodní rezervace Pulčín-Hradisko a přírodní památky Čertovy skály metodikou "geosites/geomorphosites"
April 2020Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zdeněk Gottvald
Využití magnetické susceptibility ve výzkumu kvartérních sedimentů
April 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adéla Hamplová
Zhodnocení výzkumu minerální síly hornin na území ČR, jako podklad tvorby tématických map
April 2005Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Havlová
Vývoj využívání krajiny na příkladu těžbou ovlivněné krajiny Hlinecka a Skutečska
April 2015Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Hejl
Významné geologicko - pedologické lokality Písecka v krajinném kontextu
April 2006Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adéla Homolová
Geologicko - pedologické poměry styku hornin krystalinika a křídové pánve v okolí Poličky jako podklad fytocenologických výzkumů
April 2006Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adéla Homolová
Historická rekonstrukce soustavy rybníků v obci Pomezí
April 2008Displaying the final thesis
18.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Vít Hudec
Přírodní poměry vybrané části nivy Čeložnického potoka
April 2020Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alena Janská
Droliny na jihovýchodních svazích Českého masívu
April 2013Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alena Janská
Geoekologická studie vybraných drolin na jihovýchodních svazích Českého masívu
April 2015Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alena Jurečková
Přírodní poměry vybraných lokalit křídových vulkanitů v okolí Kojetína na Novojičínsku
April 2006Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Klein
Pedologická charakteristika vybraných souborů lesních typů v bukových porostech Beskyd
April 2011Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivo Kohn
Vliv horolezecké činnosti na přírodní prostředí a krajinu v České Republice
April 2012Displaying the final thesis
24.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): RNDr. Lucie Kubalíková, Ph.D.
Geodiverzita v kontextu tvorby a ochrany krajiny
September 2021Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Kynický
Srovnání přirozené a inkubované půdní enzymatické aktivity na stanovištích suchých borů v jihovýchodní části Českého masívu
April 2009Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Kynický
Stanoviště reliktních borů v severovýchodní části Českého masivu
April 2007Displaying the final thesis
27.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Petra Mlénská
Geopark a geoturismus - udržitelné formy rozvoje území
April 2014Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Olišarová
Využití geopedologických metod ve výzkumu vývoje krajiny
April 2015Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Olišarová
Využití vybraných pedochemických charakteristik při studiu krajiny zaniklých vsí a plužin na území ŠLP Masarykův les Křtiny
April 2017Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Rosíková
Přírodní charakteristika výskytů těšinitových hornin v moravských Karpatech
April 2012Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniela Sapoušková
Geologicko - pedologické poměry okolí Tišnova a jejich vztah k vegetačnímu pokryvu na př. vybraných segmentů krajiny
March 2005Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Sapoušková
Pedologická charakteristika vybraných lokalit Květnice u Tišnova
April 2007Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kateřina Sedláčková
Říční terasový systém Brněnska v krajinném kontextu
April 2015Displaying the final thesis
34.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Kateřina Sedláčková
Volné téma
September 2022Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Sedláčková
Využívání krajiny v nivě Svitavy na území města Brna
April 2018Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Gabriela Tomášová
Větrná eroze v krajinném kontextu střední Evropy
April 2018Displaying the final thesis
37.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Gabriela Tomášová
Zrnitostní charakteristika vybraných eolických sedimentů na moravsko-slovenském pomezí
April 2020Displaying the final thesis
38.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jan Tvarůžek
Využití vybraných objektů neživé přírody na území ŠLP Masarykův les Křtiny pro účely výuky
April 2014Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Twumasi
Assessment of the effect of mining on the ecosystem: A comparative study of the Czech Republic and Obuasi in the Amansie District of Ghana
April 2019Displaying the final thesis
40.Final thesis is in progressBTWritten by (author): František Urban
Hodnocení území Babího lomu metodikou "geosites/geomorphosites"
April 2020Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Vaculová
Lezec v krajině – případová studie regionu Chřiby
April 2015Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Valouch
Sesuvy v krajině - vybrané území moravských Karpat
April 2012Displaying the final thesis
43.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Martin Velek, DiS.
Hydrofyzikální vlastnosti lesních půd v hlavních porostních typech lesní oblasti 3 - Karlovarská vrchovina
April 2021Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Velek, DiS.
Stanoviště reliktních borů v jihozápadní části Českého masivu
April 2015Displaying the final thesis
45.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Tomáš Vichta
Možnosti optimalizace hydrické funkce krajinného trávníku
September 2023Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Volánek
Comparison of soil microbial activity on sites with different forest management practices
April 2016Displaying the final thesis
47.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Jiří Volánek
Charakteristika půdní mikrobiální aktivity na plochách s různými typy lesního managementu.
June 2020Displaying the final thesis
48.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Alice Vybíralová
Vybrané fyzikálně - chemické půdní vlastnosti na vybraných lokalitách v režimu ekologického zemědělství
April 2015Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tereza Walsbergerová
Využití vybraných přírodních objektů území ŠLP Masarykův les Křtiny pro účely praktické výuky
April 2019Displaying the final thesis
50.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Petr Weiss
Geologicko-pedologická charakteristika NPR Krumlovsko-rokytenské slepence
April 2009Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress