Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Stanovení klíčivosti u vybraných drůhů z čeledi miříkovitých (Apiaceae) v různém prostředí
Autor: Ing. Iveta Jahnová
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Oponent:Ing. Prokop Šmirous, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Stanovení klíčivosti u vybraných drůhů z čeledi miříkovitých (Apiaceae) v různém prostředí
Abstrakt:Cílem této práce bylo prověřit různé přípravky, které by mohly ovlivnit klíčivost kmínu kořenného (Carum carvi L.), fenyklu obecného (Foeniculum vulgare Mill.), koriandru setého (Coriandrum sativum L.). K ošetření nažek kmínu, které byly získány ze 3 rozdílných stanovišť a z porostů bez krycí plodiny a s krycí plodinou, byly pro stanovení klíčivosti použity tyto přípravky: Vitavax, Savo proti plísni a jako kontrola destilovaná voda. Klíčivost nažek kmínu byla stanovena z hlavního okolíku, z okolíků 1. řádu a z okolíků z ostatních řádů. Pro stanovení klíčivosti koriandru a fenyklu byly použity různě ošetřené vzorky (Reglone, Basta, Roundup a kontrola). K máčení nažek před stanovením klíčivosti byla použita jen destilovaná voda. Ze všech stanovení klíčivosti u kmínu, fenyklu a koriandru vyplývá, že hodnoty klíčivosti v procentech jsou relativně velmi nízké. Nažky všech sledovaných druhů by nemohly být použity jako osivo. Nízká klíčivost byla zřejmě způsobena nevhodným posklizňovým zpracováním, ale také pěstitelským postupem, který nebyl určen pro semenářství, ale pro získání běžné produkce. Nejlepší výsledky byly dosaženy v prostředí destilované vody. Produkci osiva kmínu, koriandru a fenyklu by měla být věnována mimořádná pozornost. Pěstitelský postup u semenářských porostů by měl být veden tak, aby sklizené nažky byly co nejméně kontaminovány mikroorganismy, které ovlivňují klíčivost.
Klíčová slova:miříkovité, klíčivost semen, prostředí

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..