Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Stabilita a kvalita silic vybraných druhů LAKR z různých pěstitelských podmínek.
Autor: Ing. Roman Olšanský
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Oponent:Ing. Pavol Otepka, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Stabilita a kvalita silic vybraných druhů LAKR z různých pěstitelských podmínek.
Abstrakt:Cílem této práce bylo zjištění možnosti pěstování kmínu kořenného (Carum carvi L.) v různých pěstitelských oblastech různých termínech výsevu. Pokusy byli prováděny v čisté i krycí plodině na stanovištích Šumperk a Huštěnovice, na stanovišti Telč pouze v krycí plodině a v lokalitě Prusinovice pouze v čisté kultuře. Experiment byl realizován za použití registrovaných odrůd KEPRON, PROCHAN a REKORD. Pro vyhodnocení byl stanoven obsah silice v procentech a výnos z jednoho metru čtverečního. Získané hodnoty byly zpracovány pomocí statistického programu Unistat 5.1.
Klíčová slova:odrůda, krycí plodina, čistá kultura, termín setí, výnos, , , , , , silice

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..