Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Rozbor výnosotvorných prvků kmínu kořenného (Carum carvi) v různých pěstitelských oblastech.
Autor: Ing. Martin Ležák
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Oponent:Ing. Pavol Otepka, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Rozbor výnosotvorných prvků kmínu kořenného (Carum carvi) v různých pěstitelských oblastech.
Abstrakt:Práce se zabývá určením nejvhodnějšího termínu výsevu pro zvýšení výnosových a kvalitativních parametrů kmínu kořenného (Carum carvi L.). Během posledních letech je dosahováno neuspokojivých výnosů a požadavky na kvalitu kmínu se upřesňují v souladu se stavem na trhu. Příčiny těchto výkyvů lze hledat v agrotechnice, výživě, a také v odrůdové skladbě. Nezanedbatelný vliv má počasí. Proto byly založeny pokusy se třemi odrůdami PROCHAN, KEPRON a REKORD. Tyto odrůdy byly pěstovány v čisté kultuře na stanovišti v řepařské výrobní oblasti. Bylo užito čtyřech termínů výsevu při stejné agrotechnice. Byly zhodnoceny výnosotvorné prvky a to počet rostlin v rozhodujících růstových obdobích, výnos nažek a obsah silic.
Klíčová slova:výnosotvorné prvky, obsah silice, Kmín ( Carum carvi L.)

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..