Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Pesticidní ochrana kmínu kořenného (Carum carvi L.)
Autor: Ing. Lucie Smutná
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Oponent:Ing. Prokop Šmirous, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Pesticidní ochrana kmínu kořenného (Carum carvi L.)
Abstrakt:Diplomová práce je zaměřena na pesticidní ochranu kmínu. Kmín je u nás nejpěstova-nější kořeninová rostlina, pěstuje se na ploše od 2 000 do 4 000 ha. Pěstuje se v konvenčním systému hospodaření, to znamená s pesticidním ošetřením proti choro-bám, škůdcům a především proti plevelům. Ošetřením proti plevelům byly věnovány pokusy v této diplomové práci. Použil se herbicid LAUDIS s účinnými látkami tem-botrione a isoxadifen-ethyl, ve dvou koncentracích (2,25 l/ha, 4,5 l/ha) a v termínech 22.3.2012, 29.3.2012, 6.4.2012, 13.4.2012, 20.4.2012, 27.4.2012, 3.5.2012. Herbicid byl aplikován na kmín odrůdy REKORD ve druhém roce vegetace. Byl sledován vliv herbicidního ošetření na fytotoxicitu, výnos nažek a hmotnost tisíce semen kmínu ko-řenného.
Klíčová slova:kmín kořenný, herbicid, fytotoxicita, výnos nažek, hmotnost tisíce semen

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..