Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Alternativní plodina - Plukenetia volubilis a Zea mays ssp. Peruvian Morado
Autor: Ing. Leiter Granda Cruz, Ph.D.
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Oponent:Ing. Miroslav Habán, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Alternativní plodina - Plukenetia volubilis a Zea mays ssp. Peruvian Morado
Abstrakt:V diplomové práci jsme hodnotili dva alternativní rostlinné druhy, které se tradičně pěstují v Peru. Prvním hodnoceným druhem byl druh Plukenetia volubilis -- sacha inchi. Semena sacha inchi byla získána ze tří oblastí Peru (San Martin, Ucayali a Cusco), stanovena HTS v g a podíl endokarpu v %. Dál byl stanoven obsah oleje a podíl vybraných mastných kyselin. Dalším hodnoceným druhem byla jedna z původních forem kukuřice seté, která má intenzivní fialové zabarvení palic včetně zrn. Jedná se o fialovou formu kukuřice -- Zea mays var. Peruvian Morado. Plukenetia volubilis -- sacha inchi se jeví zajímavým zdrojem rostlinných olejů využitelných pro zdravou výživu s ohledem na vyrovnaný obsah kyseliny linolové a linolenové. Ze sledování růstu fialové kukuřice v podmínkách Žabčic je zřejmé, že u tohoto genotypu je velmi silná interakce s prostředím. Možnost pěstování fialové formy kukuřice v ČR by vyžadovala šlechtění s cílem přizpůsobit genotyp podmínkám prostředí.
Klíčová slova:Plukenetia volubilis L. , Fialová kukuřice, Pěstovaní , Olej, Masny kyseliny

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..