Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identification number: 3906
University e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Researcher - Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Final thesis
Thesis title:Teaching Textbook Analysis: Veterinary Hematology and Clinical Chemistry
Written by (author): MVDr. Jana Chovancová
Department: Institut of Lifelong Learning
Thesis supervisor: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Analýza učebního textu: Veterinary Hematology and Clinical Chemistry
Summary:Cílem závěrečné práce bylo posouzení možností využití anglicky psané odborné publikace jako odborného učebního textu pro potřeby výuky na středních školách veterinárního zaměření při aplikaci výukové metody Content and Language Integrated Learning (CLIL). Pro tyto účely byla zpracována analýza vybraného školního vzdělávacího programu střední odborné školy veterinárního zaměření, analýza možného využití vybraných částí publikace ve studijním předmětu střední školy a analýza míry obtížnosti textu vybrané publikace. Na základě výsledků analýz byly jako studijní materiál k aplikaci výukové metody CLIL doporučeny vybrané kapitoly odpovídající úrovni požadavkům na žáka střední školy a byla vytvořena doporučení pro pedagogickou praxi, obsahující zabezpečení jazykového vzdělávání učitelů odborných předmětů, spolupráce učitelů odborných a jazykových předmětů, vytvoření prezentací a výběru efektivní technologie prezentací učební látky, přípravy laboratorních cvičení, zajištění průběžné kontroly znalostí žáků, návrhu a realizace pilotního projektu výuky a jeho vyhodnocení.
Key words:učební text, výukové metody, odborný předmět, cizojazyčný předmět, veterinární hematologie, analýza, obtížnost textu, CLIL, profil absolventa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Blanka Kocourková, CSc..