Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identification number: 3906
University e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Researcher - Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Effect of herbicide treatment on milk thistle germination Silybum marianum (L.) Gaertn.
Written by (author): Ing. Iva Drápalová
Department: Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
Thesis supervisor: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Opponent:Ing. Prokop Šmirous, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv herbicidního ošetření na klíčivost ostropestřce mariánského [Silybum marianum (L.) Gaertn.].
Summary:Vliv herbicidního ošetření na ostropestřec mariánský byl sledován v letech 2010 a 2011 na polní pokusné stanici UPŠRR v Žabčicích . V obou letech byla vyseta odrůda ostropestřce Silyb, v prvním roce osivo získané od firmy IREL, s. r. o., v druhém roce to byl přesev této odrůdy. Během vegetace byla v obou letech sledována fytotoxicita použitých herbicidů, kterými byly:Stomp 400 SC, Refine, Butisan Star, Afalon 45 SC, Fusilade Forte a kontrola bez ošetření. V roce 2010 byla sklizeň provedena ve 2 termínech s ohledem na postupné dozrávání. V roce 2011 byla provedena sklizeň pouze jednou z důvodu nadměrných srážek ve sklizňovém období. U sklizených nažek byly v roce 2010 zhodnoceny tyto znaky: výnos v g.m-2, velikostní třídění v % (2,2; 2 a zbytek), HTS v g, klíčivost světlých a tmavých nažek v roce sklizně a klíčivost světlých a tmavých nažek po roce skladování v %. A v roce 2011 byly hodnoceny tyto znaky: výnos v g.m-2, HTS v g a klíčivost v %.
Key words:klíčivost, Ostropestřec mariánský, výnos, HTS

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Blanka Kocourková, CSc..