Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Zdroje rostlinných barviv pro využití v potravinářství
Autor: Ing. Veronika Bártová
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Oponent:Ing. Elena Dušková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Název práce:Sources of vegetable dyes used in food
Abstrakt:The aim was to work on literary research on coloring matter of plants origin and the possibilities of their use. There was an overview of plant species used for food coloring and distribution subject to their availability - available in Czech and indigenous plant species. 22 plant species are described which have been used for food coloring and available in Czech Republic, of which 7 are trees and shrubs, 8 kinds of varities are grown in bigger or smaller extent as medicinal plants, vegetables, fruits, etc., and 7 species are obtained by collecting from the wild. Most popular indegenous species known are Sudanese hibiscus, Teatree and Curcuma Longa. For other use in industries, here have been described 29 kinds of vegetable dyes. Most of the plants are used for dyeing textile fibers (17), in the manufacture of cosmetics (7) and 5 other species have other specific uses (tanneries, paper and paints).
Klíčová slova:chlorophylls, dyeing, dye resources, mordant, dyes, pigments, carotenoids, anthocyanins, vitamin

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..