Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Obsah silic v chmelových hlávkách a možnosti jejich využití.
Autor: Ing. Tereza Pokorná
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Oponent:Ing. Pavel Kretek
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Obsah silic v chmelových hlávkách a možnosti jejich využití.
Abstrakt:Chmelové hlávky, které se sklízejí pro pivovarské účely jsou tvořeny stopkou, vřeténkem, ke kterému přisedají pravé a krycí listeny a při oplození, které je nežádoucí obsahují navíc semeno neboli pecku. Na vnitřní straně listenů se při zrání chmele vytváří lupulin, který obsahuje chmelové pryskyřice a silice. Z pivovarského hlediska se odrůdy chmele dělí na jemné aromatické, představované především žateckými odrůdami (červeňáky), a na vysokoobsažné čili hořké odrůdy s vysokým obsahem pryskyřic (zeleňáky). Většina pivovarsky cenných látek chmele podléhá snadno chemickým změnám při skladování a transportu, proto se dnes většina sklizeného hlávkového chmele zpracovává na různé chmelové výrobky. Cílem bakalářské práce bylo stanovit obsah silic v chmelových hlávkách, sklizených v roce 2010 a 2011 v různých chmelařských oblastech. Sklizňové oblasti charakterizovat podle a průběhu počasí. Rozdíly v obsahu silic statisticky vyhodnotit. V literatuře najít možnosti dalšího využití silic, získaných z chmelových hlávek. Z výsledků je zřejmé, že jak pěstitelská oblast, tak vliv ročníku je pro obsah silic a její složky důležitý.
Klíčová slova:humulen, karyofylen, farnesen, myrcen, stanovení chmelových silic

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..