Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Hodnocení produkce ostropestřece mariánského [Silybum marianum (L.) Gaertn.]
Autor: Ing. Zdenka Kopecká
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Oponent:Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Hodnocení produkce ostropestřece mariánského [Silybum marianum (L.) Gaertn.]
Abstrakt:Tato práce se zabývá možnostmi herbicidní ochrany v porostu ostropestřce mariánského [Silybum marianum (L.) Gaertn.] a hodnocením ukazatelů sklizených nažek v závislosti na typu použitého herbicidu. Herbicidní přípravky nejsou pro tuto plodinu zatím registrovány. Herbicidní pokusy byly založeny na Polní pokusné stanici Mendelovy univerzity v Brně v Žabčicích, ve vegetačních obdobích 2010 a 2011. Použité herbicidy byly STOMP 400 SC, REFINE, BUTISAN STAR, AFALON 45 SC, FUSILADE FORTE 150 EC, GLEAN 75 WG a STARANE 250 EC. Sledoval se vliv herbicidů na výnos nažek, HTS, klíčivost nažek, velikost nažek získaného osiva a obsah a složení silymarinového komplexu. Získaná data byla statisticky zpracována v programu STATISTICA 10. U herbicidu STOMP 400 SC byla vyšší klíčivost, vysoký podíl nažek o velikosti nad 2,2 mm a v roce 2011 vysoký výnos (166,46 g/m2), ale nejnižší obsah silymarinu v obou letech (3,34 a 3,25 %). Zajímavé výsledky byly dosaženy u nažek varianty FUSILADE FORTE EC, u kterých byl v obou letech nejvyšší obsah silymarinu (3,66 a 3,62 %). Pro zobecnění závěru by bylo potřeba pokusy ještě zopakovat, protože nespornou úlohu hrálo také počasí v pokusných letech.
Klíčová slova:HTS, herbicid, nažka, klíčivost, silymarinový komplex

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..