Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce: Pěstování olejnin
Autor: Ing. Radek Bartoš
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Oponent:doc. Ing. Jan Červinka, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce: Pěstování olejnin
Abstrakt:Cílem mé bakalářské práce bylo prostudovat odbornou literaturu o možnostech pěstování olejnin s důrazem na pěstování v ekologickém zemědělství, doplněné o praktické zkušenosti z pěstování slunečnice roční a tykve olejné v Lanžhotě v Jihomoravském kraji. Nejpěstovanější olejninou v České Republice je řepka olejka, další druhy jsou slunečnice roční pěstovaná také v podmínkách ekologického zemědělství, mák setý, len olejný, hořčice bílá. Produkce olejnin v Lanžhotě se zpracovává lisováním oleje na lisu Farmet DUO a dále prodává na trhu dle platných zásad zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Rozšíření a zlepšení produkce olejnin v ekologickém zemědělství v Lanžhotě bude vyžadovat ověření jednak pěstování dalších druhů (len olejný), ale především varianty úprav lisu pro dosažení odpovídající produkce oleje za všech pěstovaných druhů.
Klíčová slova:tykev olejná, lisování, slunečnice roční, len olejný

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..