Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vliv rostlinných příměsí v heřmánku lékařském na obsah a složení silic.
Autor: Ing. Hana Jiroušková
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Oponent:Ing. Marie Koudelová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv rostlinných příměsí v heřmánku lékařském na obsah a složení silic.
Abstrakt:Diplomová práce na téma "Vliv rostlinných příměsí v heřmánku lékařském na obsah a složení silic" se zabývala zjišťováním obsahu cizích příměsí, množství silice a obsahových složek t-b-farnesenu, chamazulenu a bisabolol oxidu A ve vzorcích heřmánku lékařského (Matricaria recutita L.). Cílem experimentu bylo zjistit, zda výsledky rozborů vykazují statisticky významný rozdíl ve vztahu k pěstební lokalitě a následně vyhodnotit závislost obsahu silic na rostlinných příměsích. Jednotlivé vzorky heřmánku lékařského odrůdy Bohemia byly získány z nákupny firmy LEROS s.r.o. a pocházely ze tří různých lokalit - Radovesnice, Horní Kruty a Hejná. Z pohledu obsahových složek silice měla lokalita Horní Kruty největší zastoupení t-b-farnesenu a bisabolol oxidu A, naopak chamazulenu zde bylo nejméně. Rovněž bylo u této lokality nejvyšší zastoupení cizích rostlinných příměsí a nejmenší obsah silice. Provedením korelace byla u vzorků z lokalit Radovesnice a Hejná zjištěna velmi silná nepřímá závislost obsahu silice na obsahu rostlinných příměsí. Výsledky této diplomové práce poukazují na to, že při uplatňování značky "Chamomilla Bohemica" bude nezbytně nutné, aby se součástí systému řízení jakosti stala také správná zemědělská praxe.
Klíčová slova:pěstební lokalita, chamazulen, t-b-farnesen, bisabolol oxid A

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..