Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vliv odrůdy kmínu kořenného na výnos a kvalitu v provozních podmínkách HOD Ruda - Jabloňov.
Autor: Ing. Romana Putnová
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Oponent:Josef Dvořák
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv odrůdy kmínu kořenného na výnos a kvalitu v provozních podmínkách HOD Ruda - Jabloňov.
Abstrakt:Cílem této diplomové práce bylo sledování výnosových charakteristik kmínu kořenného (Carum carvi), který byl pěstován v provozních podmínkách HOD Jabloňov-Ruda. Byly zde založeny porosty s dvěma odrůdami a to odrůdou Rekord a Kepron. HOD Jabloňov-Ruda použilo k pěstování obou odrůd Metodiku pro pěstování kmínu kořenného, kterou vydalo sdružení Český kmín v roce 2009. Na začátku dozrávání byly ve dvou termínech odebrány rostliny ze tří míst porostu obou pěstovaných odrůd. U odebraných vzorků byly následně sledovány a statisticky vyhodnoceny morfologické charakteristiky, hmotnostní charakteristiky, klíčivost nažek a obsah silic.
Klíčová slova: hmotnostní charakteristiky, nažky, silice, morfologické charakteristiky, výnos

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..