Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identification number: 3906
University e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Researcher - Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The variability of characteristics of the hop cones for various cultivars grown in Moravian hop growing region
Written by (author): Ing. Pavel Kretek
Department: Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
Thesis supervisor: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Opponent:Ing. Ivo Klapal
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Variabilita vlastností chmelových hlávek různých odrůd pěstovaných v Moravské chmelařské oblasti.
Summary:Cílem práce bylo zhodnotit vlastnosti chmelových hlávek z různě starých chmelnic u odrůd pěstovaných v Moravské chmelařské oblasti. Předmětem hodnocení byly odrůdy Žatecký poloraný červeňák -- tradiční forma, Žatecký poloraný červeňák -- ozdravená forma, dále odrůdy Premiant a Sládek. Hlávky chmele byly odebrány při sklizni v roce 2009 a v roce 2010. Vzorkování hlávek při sklizni proběhlo podle obecných zásad pro odběr vzorků. Z průměrného vzorku podle ČSN 462520 -- 4 a 5 byl stanoven obsah cizích a chmelových příměsí. Dále byl stanoven obsah silic v hlávkách destilací vodní parou, podle metodiky uvedené v Československém lékopisu z roku 1997. Jednotlivé odrůdy byly hodnoceny každá zvlášť, vzhledem k rozdílnému stáří chmelnic. Dále byl hodnocen výnos chmelových hlávek. Z jednotlivých výsledků je patrné, že jsou rozdíly ve výnosech, obsahu chmelových příměsí a obsahu silic. U odrůdy Žatecký poloraný červeňák -- tradiční forma byl výnos u obou sledovaných stáří chmelnice vyšší v roce 2010. Obsah biologických příměsí byl v roce 2009 vyšší, kdežto v roce 2010 bylo tomu naopak. Obsah silice byl v obou sledovaných letech nižší u starších chmelnic. U odrůdy Žatecký poloraný červeňák - ozdravená forma byly výnosy v roce 2009 nejvyšší u 15leté chmelnice a nejnižší u nejmladší chmelnice. V roce 2010 byl tento trend podobný. Obsahy biologických příměsí měly v roce 2009 nejnižší hodnoty u nejmladších chmelnic a nejvyšší hodnoty u starších chmelnic. V roce 2010 byl tento trend podobný. Z hlediska obsahu silic byl zaznamenán jednoznačný trend, kdy její obsah klesal v závislosti na stáří. Odrůda Sládek poskytla nejnižší výnos u mladších chmelnic a vyšší u starších chmelnic. Obsah biologických příměsí v roce 2009 klesal v závislosti na stáří chmelnice, výjimka byla 7letá chmelnice. V roce 2010 naopak obsah biologických příměsí stoupal v závislosti na stáří, pouze u 8leté chmelnice byl nižší. Obsah silice byl v obou letech nejvyšší u nejmladších chmelnic a dále klesal v závislosti na stáří chmelnice.
Key words:biologické příměsi, výnos, obsah silice, stáří chmelnice

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Blanka Kocourková, CSc..