Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Srovnání obsahu oleje u odrůd olejného lnu, které jsou zapsány ve Společném katalogu EU.
Autor: Ing. Michal Jurčík
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Oponent:Ing. Prokop Šmirous, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Srovnání obsahu oleje u odrůd olejného lnu, které jsou zapsány ve Společném katalogu EU.
Abstrakt:Srovnání obsahu oleje u odrůd olejného lnu, které jsou zapsány ve Společném katalogu EU. Cílem práce bylo srovnat obsah oleje u odrůd olejného lnu, genotypů a novošlechtění, které jsou ověřovány v Agritecu výzkum, šlechtění a služby s.r.o. Šumperk (24 vzorků). Byly hodnoceny vzorky semen lnu ze sklizně roku 2009 a 2010. U získaných olejů byl stanoven obsah hlavních mastných kyselin podle normy ČSN EN ISO 5508. Výlisky byly hodnoceny na obsah oleje extrakcí, podle normy ČSN EN ISO 659. Největší obsah oleje měla odrůda Amon (29,30 %). Nejmenší obsah oleje měla odrůda Alaska (24,7 %). Ve skupině hodnocených odrůd bylo zjištěno, že odrůdy Amon, Jantar a Lola měly vysoký obsah kyseliny linolové (68,85 -- 70,95 %). Další odrůdy měly obsah kyseliny linolové v rozsahu 13,30 -- 25,40 %. Složení oleje z výlisků odpovídalo složení oleje ze semen. U genotypů byl nejvyšší obsah oleje ze semen u AGT 997/05, což je od roku 2011 nově registrována odrůda Raciol. Ve složení olejů ze semen genotypů, byly vysoce průkazné rozdíly v obsahu kyseliny linolové a linolenové. Genotypy se tak rozdělily na dvě skupiny. První skupinu tvořilo pět genotypů, kde byl obsah kyseliny linolové 66,1 -- 68,3 %. U dalších genotypů se obsah kyseliny linolové pohyboval od 13,2 -- 27,7 %. Podobný trend byl u oleje z výlisků u genotypů. Při lisování ve výzkumném a vývojovém centru ve Farmetu a.s. Česká Skalice, byly dosaženy srovnatelné výsledky. U odrůdy Amon a Baikal, byl obsah oleje vyšší při lisování na Ústavu šlechtění, pěstování rostlin a rostlinolékařství.
Klíčová slova:výlisky, kyseliny olejová, kyselina linolová, kyselina linolenová, genotyp, kyselina palmitová, kyselina stearová, lisování

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..