Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Možnosti pěstování a užití mateřídoušky obecné ( Thymus serpyllus L.) a majoránky zahradní ( Majorana hortensis Moench) v regionu Valašsko
Autor: Ing. Barbora Vaculíková
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Oponent:Ing. Běla Svitáčková, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Název práce:The possibilities of cultivation and usage of wild thyme (Thymus serpyllus L.) and marjoram (Majorana hortensis Moench) in the Wallachia regionorana
Abstrakt:The aim of the MA thesis is to determinate the possibility of growing sweet marjoram (Majorana hortensis Moench) and wild thyme (Thymus serpyllus L.) in the region of Valachia. Plants were grown on a private land within the district of village Ratiboř in rows of different width. Marjoram was evaluated according to ČSN ISO 10620 and wild thyme according to the passage Serpylli herba from Český lékopis 2009. The samples were analysed in respect of the weight of raw plants, the weight of dried plants, the proportion of foreign matters, the drying ratio and the essential oil content. The results were further analysed by programme Statistica 0.7. Additional samples of commercially grown marjoram were obtained for the comparison of the essential oil content. The samples were compared with the ČSN ISO norm and Český lékopis 2009. The results show that it is more profitable to grow marjoram in narrow rows in respect of the crop, but in respect of the proportion of foreign matters it is more suitable to grow it in broader rows. The essential oil content is higher in the plants grown in broader rows and it exceeds both the ČSN ISO norm and the essential oil content in the commercially grown samples. Also, it is more profitable to grow wild thyme in broader rows in respect of both the crop and the proportion of foreign matters. However, the essential oil content is half the lower than is the norm given by Český lékopis 2009.
Klíčová slova:sweet marjoram, wild thyme, spices, growing, Wallachia, essential oils

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..