Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Identifikace silic u vybraných druhů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin.
Autor: Ing. Pavel Vrtílek, DiS.
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Oponent:Mgr. Lea Lojková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Identifikace silic u vybraných druhů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin.
Abstrakt:Silice jsou produkty sekundárního metabolismu rostlin, různého chemického složení. Uplatňují se, jak v potravinářství, tak ve farmacii. Obsah silice v droze představuje kvalitativní jakostní požadavek pro jejich další užití. V práci jsou popsány techniky izolace (extrakce v Soxhletově extraktoru, organickými rozpouštědly, SFE, ASE, MAE, SPME, SDME, LPME, enfleuráž, destilace s vodní parou, lisování) a stanovení složení obsahu silic ze siličných rostlin (GC, HPLC, TLC). Z nichž jedinou oficiálně uznávanou v ISO normě a v Českém lékopisu je destilace s vodní parou. Experimentálně byl sledován obsah karvonu a limonenu v kmínové silici na odrůdách kmínu kořenného REKORD, PROCHAN, KEPRON. Vzorky kmínu se separovaly pomocí destilace s vodní párou a superkritické fluidní extrakce s následnou identifikací plynovou chromatografií s plamenově ionizačním detektorem. Obě metody vykazovaly srovnatelné výsledky.
Klíčová slova:plynová chromatografie, kmín, destilace s vodní parou, extrakce

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..