Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vliv škůdců na obsah silice u miříkovitých druhů koření.
Autor: Ing. Michala Kačírková
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Oponent:Ing. Prokop Šmirous, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv škůdců na obsah silice u miříkovitých druhů koření.
Abstrakt:Pokusy s kmínem kořenným (Carum carvi L.) byly založeny ve firmě AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. Šumperk. Ke stanovení byly použity nažky dvouletého kmínu kořenného odrůdy Prochan, sklizené v roce 2007, 2008 a 2009. Obsah silice v nažkách byl stanoven na Ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Mendelovy univerzity v Brně destilací vodní parou dle metody Českého lékopisu 2002, ale bez přidání xylenu. Pro stanovení poměrů těkavých látek (karvonu a limonenu) v silici kmínu kořenného byla použita plynová chromatografie. Výsledky byly statisticky zpracovány pomocí analýzy rozptylu. Vliv škůdců na obsah silice v nažkách nebyl prokázán. Byl prokázán vliv insekticidního ošetření na složení kmínové silice. Koncentrace karvonu a limonenu se měnila v závislosti na použitém insekticidním přípravku. Aplikace insekticidů také zvyšovala výnos kmínu kořenného.
Klíčová slova:škůdci, kmín kořenný, insekticidy, silice

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..