Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Obsah silic v miříkovitých druzích koření napadených houbovými chorobami.
Autor: Ing. Iveta Jarošová
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Oponent:Ing. Prokop Šmirous, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Obsah silic v miříkovitých druzích koření napadených houbovými chorobami.
Abstrakt:Pokusy s kmínem se zkrácenou dobou vegetace byly založeny a vedeny ve výzkumném ústavu AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. v Šumperku. U vzorků kmínu sklizených v roce 2008 a 2009 se hodnotil vliv fungicidní aplikace na výnos nažek, obsah silice v nažkách, obsah karvonu a limonenu v silici. Obsah silice se stanovil metodou destilace vodní parou. Obsah karvonu a limonenu se stanovil plynovou chromatografií s následnou detekcí. Porost kmínu byl ošetřen 4 různými fungicidy: ALERT S, DUETT, ORTIVA, SWING TOP a porovnán s neošetřenou variantou. Výsledky byly statisticky zpracovány a vyhodnoceny pomocí dvoufaktorové analýzy variance s následným testováním. Ze získaných výsledků rozdílů průměrných hodnot vyplývá, že fungicidní aplikace pozitivně ovlivnila výnos nažek. Nejvyšší vliv na obsah silice v nažkách kmínu prokázal fungicid ALERT S, avšak nejméně měl vliv na obsah karvonu. Nejvyšší obsah karvonu byl prokázán u neošetřené varianty, která naopak obsahovala nejméně limonenu. Kmín může být pěstován za různým účelem. Může být určen pro přímou spotřebu jako koření, nebo pro získávání silice a jejích složek. Z těchto důvodů je důležité brát ohled na výběr vhodné ochrany.
Klíčová slova:karvon, limonen, fungicid, silice, kmín kořenný

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..