Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identification number: 3906
University e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Researcher - Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Final thesis
Thesis title:Curriculum innovation - plant growing with the other methods beyond klassical growing in the soil
Written by (author): Ing. Michaela Michnová
Department: Institut of Lifelong Learning
Thesis supervisor: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Inovace tématického plánu - Pěstování rostlin jinými metodami než v půdě
Summary:Inovace učebního plánu by měla být jednou za základních cílů všech pedagogických pracovníků dříve, než začne nový školní rok. Každý pedagog by se měl dále ve svém oboru vzdělávat a své nově nabyté poznatky poskytovat svým žákům. Právě z tohoto důvodu byla vypracována závěrečná práce s názvem Inovace tématického plánu - pěstování rostlin jinými než klasickým metodami pěstování rostlin v půdě. Byly navrženy tři ukázkové vyučovací hodiny s tématem aquakultur a in vitro pěstování rostlin. Dále praktické cvičení k hydroponickému pěstování a jedna exkurze na pracoviště explantátových kultur na MZLU v Brně. Pro kontrolu plnění cílů výuky těchto dvou celků byl zpracován didaktický test. V práci byly použity rozmanité didaktické principy a hmotné vyučovací prostředky (učební pomůcky, didaktická technika i účelová zařízení školy), dále rozličné organizační formy výuky a cíle kognitivní, psychomotorické, afektivní. V neposlední řadě byly využity diagnostické metody (ústní zkoušení, klasické písemné zkoušky a didaktický test).
Key words:vyučovací hodina, učivo, praktické vyučování, exkurze, plánování výuky, didaktický test

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Blanka Kocourková, CSc..