Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Klíčivost semen vybraných druhů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin
Autor: Bc. Ing. Eva Řezníčková
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Oponent:Ing. Jan Prášil
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Klíčivost semen vybraných druhů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin
Abstrakt:Bakalářská práce se věnuje problematice klíčivosti vybraných druhů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin z čeledi Asteraceae a Lamiaceae. Byla testována klíčivost 10 druhů z těchto dvou čeledí a její závislost na teplotě, při které bylo osivo skladováno. Testování klíčivosti bylo provedeno dle metody popsané v Metodice zkoušení osiva a sadby MZe ČR. Po obdržení osiva od semenářské firmy SEMO a.s., které bylo zařazeno do skladu zásob s prošlou expirací, jsme provedli test klíčivosti. Zbylé osivo bylo rozděleno na dvě části. Jedna část byla skladována v lednici při 5°C. Druhá část byla skladována při pokojové teplotě, která kolísala od 21°C do 23°C. Po 6 měsících skladování byla znovu provedena zkouška klíčivosti obou částí. Na základě výsledků jednotlivých testů klíčivosti bylo zjištěno, že po skladování osiva při teplotě 5°C zůstává klíčivost téměř zachována. Naproti tomu skladování osiva při teplotě pokojové klíčivost negativně ovlivňuje, tj. klíčivost zásadně klesá.
Klíčová slova:osivo, klíčivost, dormance, skladování, teplota, Asteraceae, Lamiaceae

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..