Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikačné číslo: 3906
Univerzitný e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovníčka - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externá učiteľka - Institut celoživotního vzdělávání
Externá učiteľka - Agronomická fakulta

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Sledování fenotypových znaků perily křovité (Perilla frutescens L.)
Autor: Ing. Eva Hekalová
Pracovisko: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedúci práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Oponent:Ing. Jan Prášil
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Sledování fenotypových znaků perily křovité (Perilla frutescens L.)
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá problematikou perily křovité (Perilla frutescens), která je v našich podmínkách novým druhem léčivé rostliny. V roce 2008 byl v Prostějově - ŘVO založen pokus, ve kterém bylo ve dvou termínech vyseto osivo Perilla frutescens var. frutescens ve dvou barevných formách - červené a zelené. Od vzejití byly v pravidelných intervalech sledovány fenotypové znaky rostlin: výška, počet listů, počet větví 1., 2., a 3. řádu a počet květů. Dále byly sledovány fenologické fáze. Na základě jednoletých výsledků bylo zjištěno, že termín výsevu i barevná forma rostlin mají významný vliv na fenotypové znaky i na průběh fenologických fází. Důležitými faktory jsou také teplota vzduchu a doplňková závlaha. Pěstování perily pro produkci oleje v našich klimatických podmínkách by vyžadovalo její šlechtění na ranost.
Kľúčové slová:technologie pěstování , fenologické fáze, fenotypové znaky, Perilla frutescens

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Blanka Kocourková, CSc..