Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identification number: 3906
University e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Researcher - Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:An observation of phenotipical characteristic features of Perilla frutescens
Written by (author): Ing. Eva Hekalová
Department: Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
Thesis supervisor: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Opponent:Ing. Jan Prášil
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Sledování fenotypových znaků perily křovité (Perilla frutescens L.)
Summary:Diplomová práce se zabývá problematikou perily křovité (Perilla frutescens), která je v našich podmínkách novým druhem léčivé rostliny. V roce 2008 byl v Prostějově - ŘVO založen pokus, ve kterém bylo ve dvou termínech vyseto osivo Perilla frutescens var. frutescens ve dvou barevných formách - červené a zelené. Od vzejití byly v pravidelných intervalech sledovány fenotypové znaky rostlin: výška, počet listů, počet větví 1., 2., a 3. řádu a počet květů. Dále byly sledovány fenologické fáze. Na základě jednoletých výsledků bylo zjištěno, že termín výsevu i barevná forma rostlin mají významný vliv na fenotypové znaky i na průběh fenologických fází. Důležitými faktory jsou také teplota vzduchu a doplňková závlaha. Pěstování perily pro produkci oleje v našich klimatických podmínkách by vyžadovalo její šlechtění na ranost.
Key words:technologie pěstování , fenologické fáze, fenotypové znaky, Perilla frutescens

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Blanka Kocourková, CSc..