Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Klíčivost semen vybraných druhů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin
Autor: Ing. Zdenka Kopecká
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Oponent:Ing. Eduard Bielko
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Klíčivost semen vybraných druhů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá problematikou klíčivosti nažek koriandru setého (Coriandrum sativum L.), které byly vypěstovány na dvou pozemcích v obci Silůvky u Brna v letech 2008 a 2009. Koriandr byl pěstován v čisté kultuře. Nažky koriandru byly sbírány ve třech odběrech během dozrávání porostu. Ke stanovení klíčivosti byly použity metody popsané v Metodice zkoušení osiva a sadby MZe. Výsledky byly vyhodnoceny statisticky. Z výsledků statistického zpracování vyplynuly následující závěry: 1) HTS byla nejvyšší v 2. a 3. odběru v plné zralosti porostu. V roce 2008 měly nejvyšší HTS nažky z hlavních okolíků. V roce 2009 měly nažky vyšších řádů vyšší HTS než semena z hlavního okolíku, a to z důvodu redukce rostlin na běžném metru vlivem počasí. 2) Nejvyšší klíčivost po 7 dnech i 14 dnech měly nažky hlavních okolíků ve 2. a 3. odběrech. 3) Nejvyšší klíčivost vždy vykazovaly nažky z hlavních okolíků.
Klíčová slova:koriandr setý, klíčivost, dormance, nažky, rostlina

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..