Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Výtěžnost oleje u méně pěstovaných druhů olejnin
Autor: Ing. Stanislav Koláček, Ph.D.
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Oponent:Ing. Josef Los, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Výtěžnost oleje u méně pěstovaných druhů olejnin
Abstrakt:Cílem bakalářské práce bylo ověření možnosti lisování vybraných olejnin s různým obsahem tuků na lisu Farmet UNO v laboratoři Ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství. Rostlinné druhy, které byly lisovány byly popsány. Lisovaly se tyto druhy: světlice barvířská (Carthamus tinctorius L.), lnička setá (Camelina sativa L.), olejnička iberská (Lallemantia iberica Fisch. at M.), řepka olejka (Brassica napus L. var. Napus), hořčice bílá (Sinapis alba L.), len olejný (Linum usitatissimum L.), kopr vonný (Anethum graveolens L.), měsíček lékařský (Calendula officinalis L.). Z výsledků lisování vyplývá, že druhy, které byly lisovány můžeme rozdělit z hlediska lisovatelnosti na lisu Farmet UNO na tři skupiny: olejniny velmi dobře lisovatelné - řepka olejka, len olejný, hořčice bílá, lnička setá. Další samostatnou skupinu z hlediska dobré lisovatelnosti tvoří tyto druhy: olejnička iberská, kopr vonný a měsíček lékařský. Semena těchto druhů měla menší množství oleje. Poslední skupinu olejnin z hlediska špatné lisovatelnosti tvoří světlice barvířská (nažky měly tvrdé oplodí).
Klíčová slova:Farmet UNO, olej, olejniny, lisování

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..