Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Yzop lékařský (Hyssopus officinalis), stanovení obsahu silic v různých genových zdrojích.
Autor: Ing. Pavla Koláčková, Ph.D.
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Oponent:Ing. Běla Svitáčková, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Yzop lékařský (Hyssopus officinalis), stanovení obsahu silic v různých genových zdrojích.
Abstrakt:V bakalářské práci byly hodnoceny silice v různých genových zdrojích yzopu lékařského (Hyssopus officinalis L.). Silice byly stanoveny podle metodiky v Českém lékopisu 2002. Výsledky byly sestaveny do tabulek a statisticky vyhodnoceny. Genové zdroje byly získány z Oddělení zelenin a speciálních plodin VÚRV v.v.i. v Praze pracoviště Olomouc. Pro destilaci byla použita nať yzopu. Stanovení silic se provedlo v roce 2007 a 2008. Z výsledků je zřejmý vysoce průkazný rozdíl mezi rokem 2007 a 2008. Za rok 2008 byl obsah silic téměř dvojnásobný ve srovnání s rokem 2007. Rozdíly byly mezi obsahem silic v nati různých genových zdrojích yzopu.
Klíčová slova:Hyssopus officinalis, genové zdroje, yzop lékařský, silice

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně
Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..