Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Závěrečná práce
Název práce:Analýza obsahu učebního textu - Pšenice pěstování, hodnocení a užití zrna
Autor: Ing. Jana Patočková, Ph.D.
Pracoviště: Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Analýza obsahu učebního textu - Pšenice pěstování, hodnocení a užití zrna
Abstrakt:Cílem této závěrečné práce je posouzení možnosti využití populárně naučné literatury Pšenice - pěstování, hodnocení a užití zrna (autor Prof. Ing. Josef Zimolka, CSc. , a kol.) jako učební text při výuce odborných předmětů na střední škole. Dále pomoci dotazníku statisticky vyhodnotit vhodnost této publikace. Statistickým vyhodnocením výsledků dotazníků bylo zjištěno: tato kniha je neznámá, poněvadž vyšla v loňském roce 2005, grafická úprava (barevnost a struktura) je na velmi dobré úrovni, polovina respondentů však zkritizovala orientaci v knize, což je velmi negativní pro hodnocení této knihy, větší polovina respondentů se shodla, že kniha je na střední školu příliš odborná a není pro studenty poutavá a čtivá, dále mezi zápory patří finanční nedostupnost knihy pro studenty. Na otázku, zda - li je kniha vhodná pro střední zemědělskou školu, se respondenti neshodli na odpovědi. Závěrem proto sděluji, že tuto knihu doporučuji jen jako doplnění k učebnici povinné.
Klíčová slova:učební text, pšenice, dotazník

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucího

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..