Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vliv aplikace insekticidů na obsah silice kmínu kořenného (Carum carvi L.)
Autor: Ing. Michala Kačírková
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Oponent:Ing. Michaela Michnová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Název práce:Influence of insekticides application on the essential oil of caraway
Abstrakt:Caraway root is a plant species belonging to the group of so called minority crop-plants. Caraway is cultivated for its oil content, which is found mainly in the achene. The essential oil is a product of the secondary metabolism of the plant, found only in higher plants. Caraway oil is gained from ripe produce, using methods according to a Czech formula - distillation by water vapor. Oleum carvi belongs to a group of oils with a content of monocyclic monoterpene. Insecticides can have an influence on the content of oil in Caraway, a chemical preparative, an insecticide. The most commonly found infestant from the order of insects is the Depressaria nervosa. The goal of my thesis was to found out what kind of influence insecticides have on the content of caraway oil. From the attained results it is clear that insecticides influence the content of oil in the achene of root caraway.
Klíčová slova:insecticides, infestant of root caraway , root caraway, essential oil, distillation by water vapor

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..