Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Možnosti pěstování koriandru setého (coriandrum sativum, L.) v podmínkách okresu Brno-venkov
Autor: Ing. Irena Bielková
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Oponent:Ing. Jan Prášil
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Možnosti pěstování koriandru setého (coriandrum sativum, L.) v podmínkách okresu Brno-venkov
Abstrakt:Možnosti pěstování koriandru setého byly sledovány ve dvou letech 2008 a 2009 v lokalitě Silůvky na okrese Brno-venkov. V obou letech byla vyseta odrůda Hrubčický v množství 14 kg.ha-1, rozteč řádků 25 cm. Během zrání byly odebírány rostliny pro stanovení a vyhodnocení morfologických a výnosotvorných prvků (počet rostlin, výška rostlin, počet větví, HTS, výnos nažek), dále pro stanovení klíčivosti nažek a obsahu silice v nažkách. Vliv roku byl prokázán u všech prvků kromě klíčivosti nažek hlavních okolíků. U všech výnosotvorných prvků byly zjištěny příznivější hodnoty v roce 2009, pouze počet rostlin na jednotku plochy byl vyšší v roce 2008 (rok 2008 266 ks.m-2, rok 2009 132 ks.m-2). K redukci počtu rostlin v roce 2009 došlo vlivem počasí v období vzcházení rostlin. Díky menšímu počtu rostlin bylo dosaženo bohatšího větvení rostlin a tím lepšího výnosu nažek (rok 2008 0,9 t.ha-1 , rok 2009 1,9 t.ha-1 ). V roce 2009 byl zjištěn také vyšší obsah silic v nažkách (rok 2008 1,36 %, rok 2009 3,49 %). Vliv roku měl dopad na způsob pěstování koriandru. Na základě zjištěných výsledků se jeví vhodnější nižší výsevek koriandru pro dosažení lepšího úživného prostoru rostlin. Byla vyslovena hypotéza, že menší počet rostlin na jednotce plochy zvyšuje kromě výnosu nažek také obsah silic v nažkách. Na klíčivost měl prokazatelně vliv termín odběru neboli stádium zralosti nažek. Nejlepších hodnot klíčivosti dosahují nažky rostlin v plném stádiu zralosti.
Klíčová slova:Koriandr, Coriandrum sativum, Pěstování koriandru, Výnosotvorné prvky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..