Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Závěrečná práce
Název práce:Inovace tématického plánu pro vyučovací předmět Chov zvířat, název kapitoly: Rybářství
Autor: Ing. Bohdana Kvíčalová
Pracoviště: Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Inovace tématického plánu pro vyučovací předmět Chov zvířat, název kapitoly: Rybářství
Abstrakt:Cílem práce je inovace tematického plánu pro vyučovací předmět Chov zvířat, kapitola Rybářství. Tematický plán bylo nutno zpracovat v souladu s požadavky na školní vzdělávací program středního odborného vzdělávání (ŠVP) a při jeho zpracování vycházet z rámcového vzdělávacího programu středního odborného vzdělávání (RVP). V teoretické části práce se zabývám zásadami kurikulárních dokumentů, výsledků vzdělávání, učiva a strategiemi k dosahování stanovených cílů. V praktické části byly zvoleny čtyři hlavní tematické celky v rámci kapitoly Rybářství. K těmto tematickým celkům byly konkretizovány výsledky vzdělávání, které korespondují s výsledky vzdělávání v rámcovém vzdělávacím programu. Ke stanoveným výsledkům vzdělávání bylo přiřazeno učivo, navrženy vhodné strategie a způsoby ověřování dosažených výsledků vzdělávání. Pro doplnění byla také zpracována odborná studijní opora pro učitele, která je součástí přílohy. Inovaci daného tematického plánu je možné začlenit do školního vzdělávacího programu a uplatnit jej tak v praxi.
Klíčová slova:výsledky vzdělávání, učivo, kurikulární dokumenty, strategie, rybářství

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucího

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..