Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identification number: 3906
University e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Researcher - Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Phenotypa characters of perilla ( Perilla frutescens L.)
Written by (author): Ing. Zuzana Navarová
Department: Department of Crop Science, Breeding and Plant Medicine (FA)
Thesis supervisor: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Opponent:Ing. Běla Svitáčková, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Fenotypové znaky perily křovité (Perilla frutescens)
Summary:Diplomová práce se zabývá sledováním fenotypových znaků perily křovité, která je v našich podmínkách téměř neznámou léčivou rostlinou. V letech 2007 -- 2008 byly v obci Bílsko na Olomoucku v řepařské výrobní oblasti založeny dva pokusy. V prvním pokusném roce byly v dvoutýdenních intervalech sledovány fenotypové znaky -- výška a počet listů u rostlin, které pocházely z předpěstované sadby. V druhém pokusném roce byly opět sledovány tyto fenotypové znaky, tentokrát ale z rostlin pocházejících z přímého výsevu osiva do půdy. K oběma pokusům byly využity dvě barevné formy perily, červená a zelená. Na základě zjištěných výsledků z obou pokusných let bylo možné zkonstatovat, že pro pěstování perily je vhodnější přímý výsev a to v co nejranějším období. Vzhledem k větší tvorbě listové hmoty je k pěstování vhodnější červená forma perily. Zelená forma perily však vykazuje lepší chuťové vlastnosti a proto je spotřebiteli upřednostňována.
Key words:pěstování, perila křovitá, fenotypové znaky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Blanka Kocourková, CSc..