Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Obsah silice kmínu kořenného z různých pěstitelských oblastí
Autor: Ing. Martina Klimešová
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Oponent:Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Obsah silice kmínu kořenného z různých pěstitelských oblastí
Abstrakt:Silice jsou produktem sekundárního metabolismu, vyskytují se ve vyšších rostlinách. Mají mnohostranný účinek na organismus. Silice tvoří hlavní účinnou složku různých koření v potravinářství. Nejčastěji užívaným kořením v ČR je kmín kořenný, který obsahuje 2-7% silice, především karvon a limonen. Byl sledován obsah silic nažek kmínu kořenného (Carum carvi L.), který byl vypěstován na stanovišti ve Velemíně a Huštěnovicích. Na obou stanovištích se sledovala silice u dvou odrůd kmínu. Ve Velemíně to byly odrůdy Rekord a Sprinter, v Huštěnovicích šlo o odrůdu Kepron a ozimou formu (bez udání odrůdy). Dále se sledovala silice nažek kmínu, který byl pěstován v různých variantách hnojení. Z výsledků vyplývá, že obsah silic je závislý na stanovišti, odrůdách, ale také na způsobu přihnojení. Pozitivní vliv na obsah silic má zřejmě síra
Klíčová slova:silice, kmín kořenný, stanovení silic

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..