Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Monitoring pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin
Autor: Ing. et Ing. Michaela Kadlecová
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Oponent:Ing. Jan Prášil
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Monitoring pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin
Abstrakt:Cílem diplomové práce byl monitoring pěstování a zpracování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Byla oslovena krajská informační centra s žádostí o spolupráci při oslovení pěstitelů a kontaktováni zpracovatelé léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Odezva však byla minimální. Proto byly požádány o spolupráci semenářské firmy, které poskytly data o množství prodaného osiva. Na základě těchto hodnot byly vyčísleny potenciálně možné oseté plochy těmito druhy. Výsledky byly porovnány s údaji uvedenými v Situační a výhledové zprávě LAKR a údaji Českého statistického úřadu.
Klíčová slova:pěstování, zpracování, léčivé, aromatické a kořeninové rostliny, osivo

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..