Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Možnosti pěstování kmínu kořenného (Carum carvi L.) v HOD Jabloňov-Ruda
Autor: Ing. Josef Dvořák
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Oponent:Ing. Jaroslav Králík, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Možnosti pěstování kmínu kořenného (Carum carvi L.) v HOD Jabloňov-Ruda
Abstrakt:Cílem diplomové práce bylo ověřit možnosti pěstování kmínu kořenného v HOD Jabloňov-Ruda. Kromě ověření možnosti pěstování byly sledovány ekonomické parametry pěstování kmínu. Ověření proběhlo v letech 2005-2006 v poloprovozním polním pokusu v katastru obce Jabloňov, která se nachází v bramborářské výrobní oblasti v subtypu bramborářsko-pšeničném. V prvé části byla vyhodnocena technologie pěstování kmínu kořenného v HOD Jabloňov-Ruda. V další části se hodnotily fenotypové znaky kmínu. Hodnoceny byly tyto znaky: výška rostlin v cm, počet větví I. řádu, počet větví II. řádu, počet větví ostatních řádu, počet okolíčku v hlavním okolíku. Při sklizni se hodnotil výnos v t.ha -1, hmotnost tisíce semen v g, čistota v % a obsah silic v %. V poslední části byla hodnocena ekonomika pěstování kmínu v HOD Jabloňov-Ruda a porovnána s výsledky z Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky v Praze.
Klíčová slova:fenotypové znaky, ekonomika pěstování, technologie pěstování, výnosy, kmín

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..