Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Identifikační číslo: 3906
Univerzitní e-mail: blanka.kocourkova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
 
Externí učitelka - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitelka - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Vliv herbicidního ošetření na výnos a obsah silic u kořeninových rostlin pěstovaných v České republice
Autor: Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Vedoucí práce: Ing. Blanka Kocourková, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Václav Kohout, DrSc.
Oponent 2:Ing. Josef Kameník, CSc.
Oponent 3:Ing. Miroslav Habán, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv herbicidního ošetření na výnos a obsah silic u kořeninových rostlin pěstovaných v České republice
Abstrakt:V letech 2001 -- 2006 byly založeny pokusy s kmínem kořenným (Carum carvi L.), fenyklem obecným (Foeniculum vulgare subsp. vulgare MILL.) a koriandrem setým (Coriandrum sativum L.). Pokusy s kmínem - preemergentní aplikací herbicidních přípravků proběhly v letech 2001 -- 2006 a v letech 2003 -- 2006 pak také pokusy s postemergentní aplikací herbicidů. U fenyklu a koriandru byly v pokusech v letech 2002 -- 2003 preemergentně aplikovány herbicidní přípravky. Byl sledován vliv herbicidního ošetření na fytotoxicitu (%), na výnos nažek (kg.ha-1), hmotnost tisíce semen (HTS v g) a obsah silice v semenech kmínu, fenyklu a koriandru (%). U kmínu byl na jaře užitkového roku sledován také počet přezimujících rostlin (ks.m-2) a síla kořenového krčku (mm). Pokusy probíhaly na stanovišti Šumperk, na pokusných pozemcích firmy AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. Při preemergentní aplikaci byly nejlepší přípravky AFALON 45 SC, STOMP 330 E a TOPOGARD 50 WP. Herbicidy GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SC a MERLIN 750 WG je třeba dále prověřovat pro použití v kmínu. Herbicidní ochrana neovlivnila v pokusných letech obsah silice. Nejlepší postemergentně aplikované přípravky ve vztahu k výnosu nažek byly: KERB 50 W, STARANE 250 EC a STOMP 330 E. Závažnější fytotoxické poškození rostlin kmínu bylo prokázáno především u variant LONTREL 300 ve vyšších dávkách. Nebyl zjištěn významný rozdíl v úhynu rostlin kmínu po aplikacích. Síla kořenového krčku byla ovlivněna fytotoxicitou. Použité herbicidní přípravky ovlivnily HTS a obsahu silice jen omezeně. Byly zjištěny jednoznačně pozitivní výsledky preemergentního ošetření ve vztahu k výnosu nažek fenyklu, nejlepší byly tyto varianty: TOPOGARD 50 WP (dávka 2,0 kg.ha-1), STOMP 330 E (dávka 4,0 l.ha-1) a AFALON 45 SC (dávka 1,5 l.ha-1). Fytotoxicita byla zanedbatelná. Herbicidní ošetření nemělo vliv na HTS a obsah silice v nažkách fenyklu. Preemergentní ošetření pozitivně ovlivnilo výnos nažek koriandru. Zjištěná fytotoxicita použitých herbicidů byla zanedbatelná. Herbicidní zásahy neměly vliv na HTS a obsah silice v nažkách koriandru. Při pěstování kořeninových rostlin (kmín, fenykl, koriandr) je zcela nezbytná a v případě velkoplošného pěstování i ekonomicky opodstatněná herbicidní ochrana porostů. Na základě dosažených výsledků dizertační práce a projeveném souhlasném stanovisku držitelů licence jednotlivých herbicidních přípravků byl dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči v platném znění, podán Státní rostlinolékařské zprávě "Návrh na povolení rozšířeného použití přípravku na ochranu rostlin" u dvou herbicidů. Jedná o herbicid AFALON 45 SC v navrhované aplikační dávce 2,0 l.ha-1. Pro postemergentního ošetření byl navržen přípravek KERB 50 W v dávce 3,0 kg.ha-1.
Klíčová slova:herbicidy, kmín kořenný, fytotoxicita

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta V. KohoutPosudek oponenta J. KameníkPosudek oponenta M. Habán

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Blanka Kocourková, CSc..