Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Katarína Žišková
Identification number: 38981
University e-mail: 38981 [at] node.mendelu.cz
 
N 41 03  Animal Breeding (AF)
Master continuing type of study, full-time form
Animal Nutrition, study successfully completed

Contacts     Graduate     Final thesis     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Physiotherapy
Written by (author): Ing. Katarína Žišková
Department: Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
Thesis supervisor: Ing. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
Opponent:Ing. Ondřej Mamica, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:Fyzioterapia koní
Summary:Táto práca zahŕňa termíny, ktoré sa týkajú fyzioterapie koní a s ňou súvisiacich odvetví. Obsahuje popis jednotlivých terapeutických metód prakticky využívaných u zvierat. Snažila som sa v nej zhrnúť všetky doteraz aj v zahraničí známe metódy fyzioterapie do jedného prehľadného celku, avšak podľa rôznych autorov sa líšia. O túto problematiku sa zaujímam už dlhšiu dobu a dozvedela som sa o nej pri zahraničnej stáži. Považujem ju za veľmi účinný spôsob prevencie, rehabilitácie a tiež vhodný postup ako udržať koňa čo najdlhšie pri plnom zdraví v psychickej a fyzickej rovnováhe. Vďaka týmto poznatkom som sa začala zaujímať viac o prácu s koňom zo zeme ako zo sedla a začala som si všímať jeho pocity a nevnímať ho ako športový nástroj. V žiadnom prípade sa toto odvetvie neoznačuje za alternatívnu medicínu. Zastávam názor, že na to, aby bola liečba zvieraťa účinná, je nutná spolupráca medzi veterinárom a fyzioterapeutom a tiež vhodný výber kombinácie terapeutických metód.
Key words:diagnostika, fyzioterapia, masáže, prevencia, kôň

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisSupervisor's reviewOpponent's review