Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Identification number: 3895
University e-mail: petr.kucera [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Landscape Planning (FH)
Senior researche - Department of Landscape Planning (FH)
Head of department - Department of Landscape Planning (FH)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Baková
Význam a atraktivita vybraných skladebných prvků systému zeleně města Ostravy.
May 2018Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondřej Bukovský
Hodnocení skladebných částí územního systému ekologické stability krajiny v okolí bývalého Kobylského jezera
May 2014Displaying the final thesis
3.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Juanita Cruz
Prostupnost krajiny ve feudalismu, kapitalismu, socialismu a dnes
April 2017Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Daníčková
Krajinářská studie se zaměřením na rozvoj rekreačního využití území
May 2016Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jitka Dosedlová
Péče o chráněná území přírody města Brna
April 2017Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavla Drbalová
Lineární park a jeho vliv na prostupnost města
May 2012Displaying the final thesis
7.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Marek Dujsík
Obnova a regenerace nivy řeky Moravy v Hodoníně
July 2009Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Dušáková
Krajinářský komplex Mariánské Lorety v Hrozňatově u Chebu
November 2004Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Dušáková
Obnova "Velké křížové cesty" v Hrozňatově u Chebu
May 2006Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Dušková
Diplomní projekt - Obnova historické krajinné struktury
May 2018Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Hamata
Doprovodná vegetace vodních toků
May 2016Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lada Hanáková
Hodnocení kvality vegetačních prvků obce Vladislav u Třebíče -- nadregionální biokoridor v údolí řeky Jihlavy
November 2003Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lada Hanáková
Obnova komponované krajiny zámeckého areálu a obory v Náměšti nad Oslavou
May 2006Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Iva Hejzlarová
Vývoj sídelní struktury a krajinného rázu lokátorsky založených obcí na okraji města Brna.
November 2004Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sandra Chlebovská
Návrh zeleně obytného souboru z pohledu udržitelného urbanismu
May 2012Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Sandra Chlebovská
Zahradní a krajinářské prvky valašského osídlení.
July 2008Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bc. Lenka Chmelařová Minxová
Urbanismus dělnických kolonií na Brněnsku
May 2008Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Hana Chytilová
Rekreační pěší turistika, její záměrný vznik od Petrarcy po Wandervogel.
July 2006Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Magda Jandová
Studie obnovy a rozšíření lázeňského parku u rehabilitačního sanatoria Darkov
May 2007Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Janík
Valašské Klobouky - vývoj harmonické kulturní krajiny v části katastru.
March 2006Displaying the final thesis
21.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Jana Jeništová
Vegetační prvky v koncepci uspořádání krajiny
November 2017Displaying the final thesis
22.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Radoslav Kalčík
Funkcionalismus v zahradní a krajinářské tvorbě
May 2016Displaying the final thesis
23.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Radim Klepárník
Digitální metody prostorového a funkčního modelování krajiny
September 2021Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Kněžík
Rekultivace těžbou zaniklých nebo jinak znehodnocených území Karvinska
July 2009Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Kocák
Zdroje financování projektů krajinářské architektury v ČR a SR
May 2015Displaying the final thesis
26.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jana Kollertová
Černovický hájek v Brně - Ráječek neboli Paradajs.
July 2006Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mgr. Pavla Kopřivová
Krajina na křižovatce Hercynie a Pannonie -- fenomén mísení krajinných prvků v druhové diverzitě a krajinném rázu Svratecké hornatiny
November 2004Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Koreň
Zvonice, zvonenie a krajina
May 2016Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Kostková
Hodnocení ekologické stability modelového segmentu krajiny v Panonské biogeografické podprovincii metodou land use
March 2003Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Kostková
Řeka ve městě. Město u řeky. Svitava v Brně
May 2009Displaying the final thesis
31.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Michaela Králová
Světelné znečištění kulturní krajiny
May 2021Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Helena Krbušková
Biotopy ohrožených druhů rostlin na Vyškovsku.
November 2004Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Helena Krbušková
Oborová dokumentace pro péči o chráněná území
May 2007Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Krčma
Program využití zámeckého parku v obci Bohdalice
February 2003Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladěna Krsičková
MAPA MĚSTSKÝCH PARKŮ V JIHLAVĚ
January 2005Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ludmila Křemenová
Změny ve využití území (Land use) v příměstské oblasti Prahy
April 2015Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucie Křížková
Hodnocení realizace biokoridoru v Dubicku (Mohelnice)
May 2013Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adéla Kurešová
Možnosti obnovy těžební krajiny Podkrušnohoří
May 2016Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Lapšanský
Aleje jako projev národní kulturní identity
May 2014Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Lebedová
Zahradní a krajinářské úpravy českých a moravských hřebčínů
July 2008Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zdenka Loubalová
Hodnocení realizace biokoridoru v Bedihošti (Prostějov)
November 2004Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Malečková
Hippoterapie a zahrada
May 2017Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Malečková
Návrh sbírkové zahrady kapradin
May 2015Displaying the final thesis
44.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Hana Matějková
Aplikovaný land art a jeho využití v krajinářské architektuře
September 2019Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Mikan
Krajina jako zbraň - československá opevnění v hloubce času
May 2018Displaying the final thesis
46.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Alena Mynarčíková
Význam modrozelené infrastruktury pro kvalitu bydlení.
May 2019Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Navrátilová
Formy a možnosti rekreačního využití příměstských lesů
May 2015Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondřej Nečaský
Alternativní návrh pro "Park u Ježíška" v Plzni
May 2006Displaying the final thesis
49.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Želmíra Novotná
Problémy funkčního využití a hodnoty antropicky narušené krajiny
September 2012Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Želmíra Novotná
Urbanisticko-krajinářské využití území Novácko - Košských mokřadů a jejich blízkého okolí
May 2009Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Pánková
Nezáměrné kompozice a jejich pravidla na modelových turistických trasách
May 2006Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Petrášová
ZLÍNSKÉ PASEKY - krajinářská studie pro kontaktní zónu
January 2002Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Petržílková
Vybrané aspekty obnovy a regenerace vybraných památek zahradního umění
May 2008Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Petržílková
Vývoj sítě zvláště chráněných území v CHKO Železné hory.
July 2006Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Remešová
Babí (dělnická kolonie) -- krajinný ráz údolí Metuje podle architekta Adolfa Loose
July 2006Displaying the final thesis
56.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Tereza Rulíková
Rekreační potenciál krajiny
May 2016Displaying the final thesis
57.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lucie Růžičková
Projevy funkcionalismu v zahradní a krajinářské tvorbě
May 2014Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Salanci
Návrh koncepce uspořádání krajiny v území narušeném dálnicí
May 2016Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eliška Slabochová
Československé opevnění (1936-1938) jako součást krajiny
May 2014Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Sládková
Studie zahradního města VESEC u Liberce
January 2002Displaying the final thesis
61.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Marcela Slámová
Světelné znečištění kulturní krajiny
April 2018Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jitka Smíšková
Návrh řešení veřejných prostranství a ploch zeleně na sídlišti Máj v Českých Budějovicích
May 2008Displaying the final thesis
63.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Ing. Jaromír Snídal
Vývoj erozní ohroženosti půd v rámci historického vývoje struktury krajiny
April 2020Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Stroblová
Srovnání geobotanických metod s metodou land-use při hodnocení ekologické stability krajiny
November 2003Displaying the final thesis
65.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Karolína Svobodová
Proměna stoleté zahrady na zahradu přírodního typu
August 2016Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristýna Šebková
Rekonstrukce rekreačního areálu v Brumově pod Sýkořem
January 2002Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Šeda
Harmonická kulturní krajina v okolí města Králíky (Montana in Greylichs)
July 2007Displaying the final thesis
68.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Pavel Šimek
GREEN INFRASTRUCTURE – MOŽNOSTI A VÝZVY PRO MĚSTA A KRAJINY
September 2019Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eliška Špačková
Rehabilitace krajiny v Rožné
May 2018Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavlína Šťastná
Zahradně-architektonické řešení návsi v obci Sedlec u Mikulova
July 2009Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Blanka Šťastová
Studie nového městského parku v Brně na Kraví hoře
January 2002Displaying the final thesis
72.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jana Šteyerová
Pěší pohyb ve městě a percepce jeho hodnot
May 2019Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Urszula Tacinová
Krajinářské řešení dolní stanice sedačkové lanovky na hraniční horu Čantoryje v polském městě Ustroň
May 2011Displaying the final thesis
74.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jan Tomešek
Srovnání metod hodnocení sekundární struktury krajiny
July 2006Displaying the final thesis
75.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Jan Tomešek
Srovnání metod hodnocení sekundární struktury krajiny
March 2006Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Trpáková
Krajinářská studie komponované krajiny Mikulovska-Falkensteinska
May 2006Displaying the final thesis
77.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Lenka Trpáková
Management, obnova a regenerace komponovaných krajin
November 2011Displaying the final thesis
78.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Veronika Vaculíková
Historická struktura krajiny a její význam pro soudobé uspořádání zahrad venkovského sídla
May 2019Displaying the final thesis
79.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Eva Valová
Zahradní a krajinářské úpravy českých a moravských hřebčínů
July 2008Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivo Vavrik
Krajina Lednicko-valtického areálu v době Josefského a Františkova mapování
July 2008Displaying the final thesis
81.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Tomáš Veith
Možnosti využití principů krajinné ekologie a jejich aplikace v urbanismu
September 2014Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Veith
Obnova komponované krajiny Osovska (okr. Beroun)
May 2010Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Votrubová
Obnova Valdštejnské aleje v komponované krajině Jičínska
May 2008Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Zahradníková
Návrh ekologicky optimálního využití krajiny v prostoru Mašovické střelnice v Národním parku Podyjí
November 2004Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Zelinková
Zahrada vily Bartoňů z Dobenína v Náchodě a vztah architekta Pavla Janáka k zahradní architektuře.
July 2006Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radim Živocký
Srovnání klasických a inovativních způsobů zakládání skladebných částí ÚSES; výhody, nevýhody.
May 2011Displaying the final thesis
87.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Lucie Žížková
Hranice mezi ekosystémy v krajině. Gradienty a kontrasty.
April 2020Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress