Persons at MENDELUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Kovářová
Identification number: 38918
 
Academic staff - assistant - Department of Languages (FRDIS)

     Lesson
     
Final thesis     Publications          

Several final theses have been found. Please select one from the following list.

Title of the thesis
Identification
Details
Vliv povětrnostních podmínek na výskyt houbových chorob a zdravotní bezpečnost píce vybraných druhů trav
FA D-PM-PM pres [year 2]
prohlížet
Posouzení směsných krmných dávek (TMR) pro dojnice na separátoru krmivFA C-AP-AN pres [term 5, year 2]prohlížet
Využití metody repopulace v chovu prasat
FA B-AB-AB pres [term 6, year 3]
prohlížet