Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hodošiová
Identification number: 38901
University e-mail: 38901 [at] node.mendelu.cz
 
N 41 03  Animal Breeding (AF)
Master continuing type of study, full-time form
Horse Breeding and Rural Tourism, study successfully completed

Contacts     Graduate     Final thesis     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Dog-human communication
Written by (author): Ing. Jana Hodošiová
Department: Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Petr Řezáč, CSc.
Opponent:Ing. Ivo Olič
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Komunikace mezi psem a člověkem
Summary:Cílem bakalářské práce je shrnutí dosavadních poznatků o poznávacích schopnostech psů a jejich možnostech komunikovat s lidmi. Bylo zjištěno, že psi mají zvláštní schopnost porozumět lidskému komunikačnímu jednání a využívat lidské gesta a jiné podněty, aniž by se tomu museli předem učit. Ve schopnosti komunikovat s lidmi jsou patrné jisté meziplemenné rozdíly, ale pro potvrzení této hypotézy a jejich specifikaci je nutné provedení dalších studií. Z výsledků dosavadních výzkumů lze soudit, že psi s lidmi dokážou komunikovat na lepší úrovni než ostatní živočišné druhy, ale stále existuje v této oblasti řada otázek, na které lze odpovědět jen dalším zkoumáním.
Key words:ukazování, komunikace, pes

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisSupervisor's reviewOpponent's review