Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Radek Hofmann
Identification number: 38727
University e-mail: xhofman2 [at] node.mendelu.cz
 
N 41 07  Forest Engineering C-FE
FFWT C-FE-FE comb [term 4, year 2]
Master continuing type of study, part-time form
Forest Engineering, 2nd year of study / 4th semester of study

Contacts     Graduate     Final thesis     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Assessing the success of plantings as part of erosion control measures of the 2012 in Umbulo Kajima (SNNPR, Ethiopia)
Written by (author): Bc. Radek Hofmann
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Hana Habrová, Ph.D.
Opponent:Ing. Josef Střítecký
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Zhodnocení úspěšnosti výsadeb v rámci protierozních opatření z roku 2012 v oblasti Umbulo Kajima (SNNPR, Etiopie)
Summary:Náplní mé bakalářské práce je zhodnocení úspěšnosti výsadeb z roku 2012 na území jihozápadní Etiopie, v projektové oblasti Awassa Zuryia Woreda, území Umbulo Kajima. Na základě metodiky bylo provedeno terénní šetření ujímavosti výsadeb v Umbulo Kajima. Následně byla vypracována analýza ujímavosti dřevin a zhodnocena úspěšnost provedených protierozních opatření v rámci předchozího projektu. V práci jsou také shromážděny rešeršní podklady o dřevinách, které byly vysazovány, vzhledem k jejich protieroznímu potenciálu. Výzkum úspěšnosti výsadeb probíhal v červenci roku 2014. Dle výsledků práce vychází průměrná ujímavost dřevin 80 %.
Key words:Awassa Zuryia Woreda, Etiopie, Mendelova univerzita v Brně, protierozních opatření, úspěšnost výsadeb

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review